Ministr zemědělství: Společným zájmem všech je nové dotační podmínky pro zemědělce nastavit co nejdříve

Na dnešní pracovní skupině k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) představilo Ministerstvo zemědělství (MZe) změny a úpravy ve Strategickém plánu SZP. Hlavní změnou oproti poslední verzi je navýšení prostředků na první hektary z 10 na 23 procent. Tato podpora bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělců. Do konce ledna Ministerstvo zašle dokument Evropské komisi (EK), která má následně tříměsíční lhůtu na připomínky. Dnešního jednání se zúčastnili zástupci nevládních organizací, akademické sféry, Evropského parlamentu, Evropské komise, Parlamentu ČR a další. Celkem se na online setkání připojilo více než 300 lidí ze zhruba 75 organizaci a institucí.

„Na jednání jsme s kolegy představili hlavní změny připravovaného Strategického plánu, které vychází z dřívějších připomínek nevládních organizací, ekologů, Ministerstva životního prostředí či Evropské komise. Trvám na tom, že námi předložený kompromis respektuje reálnou situaci v našem zemědělství a změní jej správným směrem. Naším cílem je mít zdravější vodu, zdravější potraviny, lépe chceme pečovat o půdu a celkově se chovat šetrněji ke krajině. To je hlavní smysl změn,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zástupci MZe účastníkům pracovní skupiny představili podrobné modelové případy budoucích dopadů SZP do ekonomiky zemědělských podniků a konkrétní změny např. ve strukturách obálek pro jednotlivé oblasti a nově zaváděná opatření. Hlavní změnou oproti předchozí verzi Strategického plánu je parametr redistributivní platby, která se navýší z původních 10 na 23 procent z celkové částky na přímé platby. Podpora bude poskytována všem podnikům bez ohledu na jejich velikost na prvních 150 hektarů.

Dle údajů z roku 2019 byla celková výše podpor na jeden hektar u podniků nad dva tisíce hektarů o dva tisíce korun vyšší než u podniků do sto hektarů. V následujícím období 2023–2027 dojde proto ke spravedlivějšímu přerozdělení finančních prostředků tak, aby se tyto rozdíly mezi zemědělci odstranily.

MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) připravuje online kalkulačku, ve které si jednotlivé podniky budou moci předběžně vyhodnotit provozní podpory z evropského rozpočtu, na které budou mít po revizi Strategického plánu nárok. Nástroj bude k dispozici na konci ledna, podrobné informace zveřejní MZe v příštím týdnu.

Důležitou zprávou pro české zemědělce je i schválená míra kofinancování Programu rozvoje venkova v nové SZP. Ta bude na úrovni 65 procent, což požadovaly téměř všechny zemědělské organizace. Podpora tak bude srovnatelná s dalšími státy EU a umožní českým zemědělcům zůstat na celoevropské úrovni konkurenceschopnými. V končícím programovém období bylo kofinancování 35 procent.

„Přípravu Strategického plánu jsem také probíral s eurokomisařem Januszem Wojciechowským. Jasně podpořil změny, které navrhujeme, a také mě požádal, abychom dokument Evropské komisi zaslali co nejdříve. Trpělivě jsme dnes s kolegy vysvětlovali všem zúčastněným klíčové parametry a souvislosti. Pokud chceme umožnit včasné nastavení podmínek pro zemědělce pro rok 2023, nemůžeme už donekonečna odeslání Strategického plánu odkládat,“ uvedl ministr Nekula.

Česká republika odešle Strategický plán Evropské komisi do konce ledna. Po jeho obdržení má EK tři měsíce na připomínkování a formální stanovisko, dle kterého poté musí ČR dokument případně upravit. Komise má následně na finální schválení šest měsíců. Nové podmínky budou pro zemědělce platit už od 1. ledna 2023, proto je nutné, aby měli jasnou a spolehlivou informaci pro případné změny osevních postupů.

Zdroj: www.mze.cz