Ministr zemědělství: Rušíme nepoužívané zákony a odbouráváme zbytečnou byrokracii

Ministerstvo zemědělství předložilo na jednání vlády návrh na zrušení zákona o
zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, jehož cílem je
zrušit nepoužívanou právní úpravu. Tento zákon se používal pouhé tři roky po
schválení, což bylo v roce 2000, pak již jen sporadicky a naposledy před čtrnácti lety.
„Naším návrhem naplňujeme Programové prohlášení vlády, ve kterém je, že zrušíme, co je v
českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl, a to povinnosti, razítka i samotné zákony.
A právě jedním takovým je zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných
skladech. Snažíme se tím odbourávat zbytečnou byrokracii a ulehčit práci zemědělcům,“ řekl
ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Kromě zrušení samotného zákona a jeho prováděcí vyhlášky, kterou se určují druhy
zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro
provozování zemědělských veřejných skladů, dojde k souvisejícím změnám i v zákoně o
komoditních burzách, a v zákoně o správních poplatcích. Změny budou spočívat ve zrušení
částí ustanovení těchto zákonů, ve kterých se na zemědělské skladní listy a zemědělské
veřejné sklady odkazuje.
Navrhovaná účinnost zrušení zákona a souvisejících změn je 1. ledna 2024.
Hlavním podnětem pro navržení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských
veřejných skladech byla situace na konci devadesátých let minulého století v oblasti
bankovních úvěrů. Hlavní zdroj pro možnost poskytování bankovních úvěrů pro zemědělské
prvovýrobce a osoby podnikající v navazujících oborech, tj. formou zástavy nemovitostí, byl
plně vyčerpán, a to i v důsledku poklesu cen nemovitostí a jejich nízké likviditě. Cílem tohoto
zákona bylo rozšířit možnost financování zemědělského sektoru, a to zavedením dalšího
obchodovatelného nástroje krytého vybranými zemědělskými produkty, které by umožnily
výrobcům i obchodním organizacím působícím v zemědělském sektoru dávat finančním
ústavům záruky za poskytované úvěry, které by tyto finanční ústavy přijímaly. Tímto
instrumentem se staly zemědělské skladní listy jakožto cenné papíry, které byly oprávněny
vydávat jen zemědělské veřejné sklady působící na základě povolení Ministerstva zemědělství.

 

Zdroj: www.szif.cz