Ministr zemědělství: Přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem

Roční provozní úsporu až 3,5 milionu korun by mohlo přinést přesunutí sídla
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) do Brna. Vyplývá to
z analýzy, jejíž zpracování zadal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
„V programovém prohlášení vlády jsme slíbili, že u vybraných centrálních úřadů uděláme
analýzu jejich přesunu do regionů. Z analýzy prvních dvou institucí nám vyplynulo, že
například v případě PGRLF bychom přesunem sídla z Prahy do Brna ušetřili jen na nájmu až
24 procent nákladů. I když si stěhování vyžádá jednorázové výdaje, z dlouhodobého pohledu
je to krok správným směrem a jde o skutečné systémové úspory,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula.
Termín přesunu prozatím není jasný, jeho příprava bude jedním z úkolů nového předsedy
představenstva PGRLF. V současnosti je na toto místo vypsané výběrové řízení.
„S ohledem na konec stávající nájemní smlouvy na jaře příštího roku se nabízí například tento
termín, případně krátkodobé prodloužení smlouvy. Mým cílem je skutečně šetřit provozní
náklady, i proto jsem nedávno rozhodl o zúžení počtu členů představenstva Fondu z pěti na
tři lidi. I to ušetří nemalé mzdové prostředky,“ uvedl ministr Nekula.
Analýzu možného přesunu sídla zpracoval na základě pokynu ministra také Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF). V tomto případě zvažovaný přesun z Prahy do Olomouce analýza
nedoporučila, a to mj. i s ohledem na rizika spojená s ohrožením plynulé výplaty podpor pro
více než 30 tisíc zemědělců.
„U Státního zemědělského intervenčního fondu je situace s přesunem o něco složitější.
Z analýzy vyplynulo, že riziko přesunu je v tuto chvíli příliš vysoké. Fond se připravuje na
změnu výplaty podpor pro zemědělce od příštího roku, což bude administrativně velmi
náročné. Navíc SZIF sídlí v Praze ve vlastních budovách, nikoliv v nájmu, úspora nákladů při
přesunu do Olomouce proto není tak zásadní,“ řekl ministr Nekula.
Nevyloučil však, že do konce volebního období se může k tématu vrátit a hledat další možné
varianty. Ministerstvo zemědělství plánuje v dalších měsících prověřit možnosti systémových
úspor i u dalších institucí v resortu.

Zdroj: www.szif.cz