Projekty za více než 13 miliard korun přihlásili zemědělci a potravináři do prvního kola
investic z nové společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství (MZe) má
připraveno přes 8 miliard korun. „Už nyní víme, že uspokojíme rekordní množství
žadatelů, což je dobrá zpráva pro posílení konkurenceschopnosti našich zemědělců a
potravinářů,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). O tom, které projekty
podporu získají, bude jasno nejpozději 26. září.

V 1. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské
politiky 2023–2027 (SZP) mohli zemědělci a potravináři žádat o podpory na investice do
zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace
při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe.

„Nově také mohli zemědělci žádat také o podporu na nákup dronů, které se využívají například
pro tvorbu aplikačních map. Kamery v dronu například poznají, kolik chlorofylu je v rostlině, a
na základě toho lze určit potřebnou dávku dusíkatého hnojení na různých místech pole.
Zemědělci nejen ušetří peníze, ale navíc nezatížíme půdu nadměrným hnojením. V tomto je
budoucnost zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Potravinářské firmy pak mohly čerpat peníze především na projekty, které jim pomohou snížit
energetickou náročnost provozu. Právě náklady na energie byly podle vyjádření
potravinářských firem v posledním roce hlavním tahounem zdražování potravin.

„Proto jsme nasměřovaly investice právě do této oblasti. Opakovaně jsem říkal, že budeme
podporovat smysluplné investice, které podnikatelům pomohou, a právě snížení energetické
náročnosti provozu je do budoucna velmi důležité,“ řekl ministr Výborný.

Dotační program administruje pro MZe Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Celkem v
1. kole zaregistroval 5632 žádostí v hodnotě 13,3 miliardy korun.

„Průběh příjmu žádostí prvního kola probíhal hladce i přes enormní zájem žadatelů, který je
patrný z počtu podaných žádostí a jejich požadavků dotace. SZIF je ale i na velký objem
projektů kapacitně dobře připraven, což prokázal i v minulosti. V rámci krátké doby se podařilo
připravit nový systém pro podání žádostí i nový formulář Žádosti o dotaci. Jsem ráda, že máme
i od žadatelů řadu kladných ohlasů zejména ke zjednodušení formuláře. Ten je nyní
srozumitelnější, a i instrukce k jeho vyplňování jsou více návodné, než doposud byly. Podáním
žádosti proces ale nekončí, dalším důležitým milníkem bude 26. září, kdy se žadatelé
nejpozději dozvědí, zda byl jejich projekt doporučen k podpoře či nikoliv,“ řekla Kateřina
Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací.

Zdroj: www.szif.cz