K prvnímu jednání se dnes na Ministerstvu zemědělství (MZe) sešla meziresortní
pracovní skupina, zřízená ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli řešení
problematiky vysokých cen potravin. Zabývala se analýzou aktuálních dat k cenám
potravin, kompetencemi dozorových orgánů a jejich koordinovaným postupem v rámci
kontrolních akcí.

„Chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého
konkurenčního prostředí na našem trhu. Jednotlivé dozorové instituce musí na základě
analýzy rizik zintenzivnit svoji činnost v oblasti kontrol a v případech, kde to kompetence
umožňují, společně připravit cílené kontrolní akce. Ty se budou týkat celého potravinového
řetězce, od zemědělců, přes potravináře až po obchodníky. Poctiví se nemají čeho obávat, ti
nepoctiví ale musí pocítit, že jejich chování je neakceptovatelné,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula.

Nejdůležitějšími dozorovými orgány v oblasti cen a dodržování pravidel prodeje jsou Česká
obchodní inspekce a Specializovaný finanční úřad. Proto jsou součástí pracovní skupiny nejen
zástupci Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a
obchodu, které tyto dozorové orgány metodicky řídí. V oblasti bezpečnosti, kvality potravin a
uvádění nepravdivých informací je to Státní zemědělská a potravinářská inspekce, příp. Státní
veterinární správa, které spadají do kompetence MZe. Zmíněné dozorové orgány budou
pracovní skupinu pravidelně informovat o výsledcích kontrol v oblasti potravin a ministr
zemědělství bude o vývoji průběžně informovat vládu.

Další diskutovanou problematickou oblastí jsou pravidla pro poskytování slev. Podle ministra
Nekuly není v žádném případě záměr slevy omezovat, naopak, obchodníci mají o zákazníky
zdravě soutěžit co nejnižší cenou. Je ale nutné, aby slevové akce dodržovaly jasná pravidla
platná podle novely zákona o ochraně spotřebitele od letošního ledna a nedocházelo k jejich
účelovému obcházení.

„Probírali jsme i konkrétní příklady, na které jsme narazili v praxi a na které nás upozornila
veřejnost či média, za což jim všem velmi děkuji. Jeden příklad za všechny. Čokoládu, která
běžně stojí kolem 40 korun, obchodník na několik dní zdraží na 95 korun a následně ji nabízí
s údajnou slevou 62 procent za 36 korun. Cena 95 korun jasně vybočuje z obvyklé ceny a
jednoznačně slouží pouze k tomu, aby obchodník mohl nabídnout zdánlivou slevu, která ve
skutečnosti žádnou slevou není. Odmítám se spokojit s vysvětlením, že spotřebitel byl o ceně
informován, a tudíž je to v pořádku. Není, a nikdo tady nebude ze spotřebitelů dělat hlupáky,“
uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Kontrolní orgány musí maximálně využívat stávající zákonné možnosti a teprve v případě, že
se některý ze zákonů ukáže jako nedostatečný, bude MZe navrhovat ve spolupráci s ostatními
resorty úpravu těchto zákonů. Pracovní skupina se znovu sejde za dva týdny, kdy by měla mít
k dispozici aktuální údaje k podnětům veřejnosti zaslaným na MZe.

Zdroj: www.szif.cz