Ministr zemědělství: Dobré životní podmínky hospodářských zvířat jsou pro nás důležité, letos dáme na jejich zlepšení 1,6 miliardy korun

Tisková zpráva – Na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) z evropských a národních zdrojů v letošním roce více než 1,6 miliardy korun. Peníze jsou určené například na lepší ošetřování končetin dojnic, chlazení stájí v letním období nebo zvětšení plochy pro selata.

„Zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat je pro nás velice důležité. V rámci národních i evropských dotací se snažíme chovatele motivovat k dodržování nadstandardů v chovu hospodářských zvířat. Pokud některý z obchodníků, jako nyní Penny Market, přijde s tím, že bude preferovat odběr masa z chovů, které nadstandardně splňují podmínky pro pohodu zvířat, tak to jako ministr zemědělství samozřejmě vítám. Navíc se tím podporují tuzemští chovatelé, což je plně v souladu s dlouhodobou filozofií Ministerstva zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe podporuje zlepšování životních podmínek zvířat jak z evropských, tak z národních zdrojů. V rámci Programu rozvoje venkova je v aktuálním programovém období na roky 2014 až 2020 v rámci opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ vyčleněno 133 milionů EUR, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. V letošním roce chovatelé skotu a prasat podali celkem 900 žádostí o podporu v celkové výši 730 milionů korun. V rámci národních dotací představovala v uplynulých letech podpora zhruba 880 milionů korun ročně, z toho šlo v rámci jednotlivých podprogramů zhruba 330 milionů korun na chovy dojnic, 300 milionů na chovy drůbeže a necelých 250 milionů na chovy prasat. Podobnou částku pro chovatele předpokládáme i letos.

Pro zlepšení životních podmínek zvířat poskytuje MZe mimo finančních podpor také odborné a metodické poradenství. Pro chovatele pořádá semináře a vzdělávací akce, při kterých se snaží do praxe přenášet nejnovější poznatky z chovu zvířat, které mohou dále zlepšovat jejich životní podmínky.

MZe také dlouhodobě podporuje tuzemskou produkci masa. U toho z českých chovů má totiž spotřebitel jistotu, že bylo pod dohledem dozorových orgánů ve všech fázích výroby. Chovy pravidelně kontroluje Státní veterinární správa a další kontrolní orgány. Pod veterinárním dohledem je také porážka zvířat a další následné nakládání s masem až na pulty obchodů.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

ZDROJ: www.eagri.cz