Ministr zemědělství: Česká republika jde ve snižování používaných pesticidů příkladem, není možné stanovit plošné cíle pro všechny stejně

Tisková zpráva – Zemědělským aspektům Zelené dohody pro Evropu, Strategii od zemědělce ke spotřebiteli a Strategii k biodiverzitě se věnovala dnešní videokonference ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana si témata udržení konkurenceschopnosti, zajištění potravinové soběstačnosti a posílení pozice zemědělců v potravinovém řetězci zaslouží naši pozornost a strategie Farm to fork k nim může významně přispět. Musí ale respektovat výchozí situaci v jednotlivých členských státech.

Cíle Evropské komise označil ministr Toman za velmi ambiciózní s tím, že pokud mají členské státy takto zásadní požadavky plnit, je nejprve nutné detailně vyhodnotit dopady na zemědělsko-potravinářský sektor celé Unie.

„Při stanovování cílů bude nutné zohlednit nejen specifika jednotlivých států, ale také jejich dosavadní úsilí vynaložené k ochraně životního prostředí, udržitelnému využívání přírodních zdrojů a dalších oblastí. Česká republika je například ve využívání pesticidů pod průměrem Evropské unie, stejně tak je pod průměrem v případě používání hnojiv. U nás klesla spotřeba pesticidů za poslední roky o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Podobné je to s glyfosátem, zatímco všichni o jeho omezování jen mluví, u nás už je před sklizní u některých plodin zakázaný a meziročně jeho spotřeba klesla o 25 procent. Stanovení plošných cílů bych proto vnímal negativně,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

ČR patří spolu s Portugalskem a Irskem mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce. Podle evropského statistického úřadu Eurostat poklesl v letech 2011 až 2018 v Česku prodej o více než čtvrtinu. Naopak výrazně vzrostl v Rakousku, na Slovensku či ve Francii. Přibližně dvě třetiny unijního prodeje pesticidů připadají podle Eurostatu na čtyři země – Francii, Španělsko, Itálii a Německo. EK chce výrazně omezit negativní ekologické dopady zemědělství. Kromě zvýšení podílu ekologicky obdělávané půdy či menšího objemu hnojiv si vytkla omezit do roku 2030 množství používaných pesticidů o polovinu.

V souvislosti s plánovanými výraznými environmentálními vymezeními v EU ministr Miroslav Toman na dnešní videokonferenci uvedl, že je nutné zajistit, aby nevedlo k dovozu levnějších a méně kvalitních potravin ze třetích zemí.

„Je proto třeba usilovat o to, aby produkty dovážené ze třetích zemí splňovaly stejně vysoké standardy Evropské unie. Vytyčené cíle v žádném případě nesmí ohrozit konkurenceschopnost evropského zemědělství. Naopak musíme zajistit silný a odolný potravinový systém, který bude schopný čelit všem nenadálým situacím,“ řekl Miroslav Toman.

Ocenil, že byla v rámci revidovaného návrhu budoucího Víceletého finančního rámce navýšena obálka na Společnou zemědělskou politiku. Nicméně při porovnání navrhované alokace se stávajícím obdobím stále dochází ke krácení.

„Nároky na Společnou zemědělskou politiku neustále rostou. Evropská unie je již nyní světovým lídrem v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, ale i v přístupu k životnímu prostředí a welfare zvířat. Zvýšené nároky musejí jít ruku v ruce i se navýšenými prostředky pro naše zemědělce, na které tyto vysoké ambice dopadají nejvíce,“ uvedl ministr zemědělství Toman.

ZDROJ: www.eagri.cz