Ministr zemědělství: Abychom zabránili nestabilitě a nedostatku potravin, je potřeba v Evropské unii postupovat jednotně a v součinnosti

O výzvách pro evropské zemědělství v důsledku válečného dění na Ukrajině dnes
diskutovali účastníci Evropského zemědělského fóra 2022 ve Varšavě. Český ministr
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) hovořil také na bilaterálním jednání se svým
polským protějškem Henrykem Kowalczykem o prioritách českého předsednictví a o
potravinovém zabezpečení.
„Abychom zabránili nestabilitě a případnému nedostatku u některých komodit na trhu
v Evropské unii i ve třetích zemích, musíme především pokračovat v udržení otevřeného
obchodu na globální úrovni, sladit aktivity mezinárodních organizací a řešit nárůst cen
zemědělských produktů, ale i ropy, energií a hnojiv konkrétními cílenými opatřeními. Je v
našem zájmu postupovat v Unii jednotně a v součinnosti s dalšími světovými lídry,“ řekl
ministr zemědělství Zdeněk Nekula na dnešním Evropském zemědělském fóru ve Varšavě.
Česká republika bude během svého předsednictví v EU přispívat ke stabilizaci a vytváření
podmínek pro rekonstrukci Ukrajiny i v oblasti produkce potravin a zemědělství. Do
komplexního plánu obnovy válkou zničené země se musí zapojit globální partneři a
mezinárodní instituce.
Celkovou globální situaci zhoršují různé obchodní restrikce a omezení. Zrušení dovozních
cel a dovozních kvót pro ukrajinské produkty zlepšuje situaci na trzích v EU a také ve světě.
Ukrajině to umožní uvolnit sklady pro letošní produkci. V tomto ohledu jsou velmi přínosné i
veškeré aktivity v rámci tzv. solidárních tras.
Důležitou roli v potravinovém zabezpečení hraje také společná zemědělská politika (SZP).
Proto je důležitý odklad z povinnosti střídání plodin a neprodukčních ploch a je potřeba
usilovat o flexibilitu v rámci SZP bez dalšího dopadu na znění národního Strategického plánu
společné zemědělské politiky a bez rezignace na její původně stanovené cíle.
„Budeme usilovat o to, aby Evropská komise co nejrychleji schválila strategické plány SZP
tak, aby zemědělci včas znali podmínky, za kterých budou hospodařit v roce 2023 a
abychom předešli omezení produkce potravin v EU. Jsme také v úzkém kontaktu s Komisí a
situaci na komoditních trzích pečlivě sledujeme a budeme se jí věnovat. V případě potřeby
budeme hledat řešení, jak zemědělcům a potravinářům pomoci,“ uvedl ministr Nekula.
Při návštěvě Varšavy se ministr Zdeněk Nekula sešel s polským ministrem pro zemědělství
Henrykem Kowalczykem. Hovořili spolu o situaci na Ukrajině, která ovlivňuje komoditní trhy a
na evropské zemědělce a potravináře klade velké nároky na zabezpečení dostatku potravin.
Věnovali se i tématům českého předsednictví, například snižování spotřeby pesticidů v EU, u
kterého zdůraznili, že je zásadní zachovat udržitelnou zemědělskou produkci a zajistit
kvalitní a bezpečné potraviny pro spotřebitele. V otázce Strategického plánu SZP se shodli,
že je zásadní jeho finalizace, protože se zemědělci z časového hlediska nacházejí ve velmi
nekomfortní a napjaté situaci.

 

Zdroj: www.szif.cz