Ministr Toman: Lidé v potravinářství jsou hned za první linií, cením si jejich přístupu, po lékařích jsou nejdůležitější pro zvládnutí současné krize

Tisková zpráva – Potravinářství a zemědělství patří ke strategickým odvětvím, bez kterých se za žádné situace neobejdeme. Ukazuje se to právě nyní, kdy naši společnost ohrožuje koronavirus. Je potřeba ocenit práci lidí v těchto oborech, protože zajišťují plynulé zásobování potravinami. Často se přitom musí potýkat s různými problémy, například se zásobováním, nedostatkem pracovníků či hrozícím nedostatkem ochranných pomůcek.

„Mnoho lidí v těchto dnech pracuje ve ztížených a rizikových podmínkách. Jsou to především lékaři nebo prodavači. Neméně důležití jsou ale lidé, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez jejichž obětavé práce bychom se neobešli. Jsou to zemědělci a potravináři, kterým za jejich velmi důležitou a nepřetržitou práci děkuji. Díky nim máme na trhu dostatek potravin i v této složité době,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Komplikovaná byla situace v uplynulých dnech například na Olomoucku, kde hygienici uzavřeli města Litovel a Uničov a několik dalších okolních obcí. Ovlivnilo to i firmy, do kterých se nedostali jejich zaměstnanci, a byla také znemožněna veškerá doprava.

„Byl jsem v kontaktu s hejtmanem Olomouckého kraje, hlavní hygieničkou i policií a řešili jsme podmínky, za jakých bude umožněn vjezd do uzavřené zóny a ven. Problém byl hlavně s dopravou pro velkého výrobce těstovin v Litovli či pekárnu v Uničově, nebo odvoz mléka a mléčných výrobků z uzavřené zóny. Bylo také potřeba zajistit povolení pro vjezd zemědělců, aby se mohli postarat o zvířata a přivézt jim krmení. Chci znovu poděkovat a ocenit práci všech těch lidí, kteří i v těchto podmínkách usilovně pracují, abychom všichni měli dostatek potravin,“ uvedl ministr Toman.

Pokud se podniky dostanou do obdobné situace, jako bylo například zmíněné uzavření celých obcí, doporučuje MZe dodržovat pokyny příslušné hygienické stanice, policie a veřejných zástupců. V příslušných nařízeních mimořádného opatření, která jsou vyvěšena v takovém případě na úředních deskách příslušných Krajských hygienických stanic, jsou vždy uvedeny pokyny a výjimky mj. i pro osoby, které zajišťují výkon povolání, veterinární péči, a veřejné zásobování.

V souvislosti s nouzovým opatřením ohledně šíření koronaviru Ministerstvo zemědělství denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

ZDROJ: www.eagri.cz