Ministr Toman: Jednání se zemědělskými odboráři bývají někdy tvrdá, vždy jsou však korektní a na vysoké odborné úrovni

Tisková zpráva – O řešení sucha, nedostatku vody, nebo jejím nárazovém přebytku, o kůrovcové kalamitě a obnově lesů hovořil dnes ministr zemědělství Miroslav Toman na pražském 9. sjezdu Odborového svazu pracovníků v zemědělství a výživě. Věnoval se také dalším úkolům vyplývajícím pro zemědělce v souvislosti se změnami klimatu a rovněž vyjednávání nové Společné zemědělské politiky. Odborový svaz letos slaví 30 let existence.

„Chci poděkovat za spolupráci s Odborovým svazem pracovníků v zemědělství a výživě, a zvláště s panem předsedou Bohumírem Dufkem. Jednání s ním jsou sice někdy tvrdá a náročná, ale vždy jsou korektní a na vysoké odborné úrovni. Výměnu názorů považuji za velmi důležitou, protože často ukazuje jiný pohled na určitý problém a pomáhá ho řešit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Delegáty sjezdu ministr Toman seznámil s úkoly, které musí Ministerstvo a české zemědělství řešit. Uvedl, že přes koronavirovou epidemii a následky, se kterými se budeme potýkat, je jich mnoho a většina z nich souvisí se změnami klimatu. Například na ochranu před následky sucha Ministerstvo zemědělství (MZe) dalo rekordní částku téměř 13,7 miliardy korun. Peníze byly určeny na výstavbu a obnovu rybníků, budování vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav, přípravu vodních nádrží a přírodě blízkých opatření, pozemkové úpravy a péči o krajinu. MZe také podpořilo budování závlah, ale i environmentální opatření v Programu rozvoje venkova, která také přispívají k omezení dopadů sucha.

Dalším důležitým úkolem je boj s kůrovcovou kalamitou. Cílem je kalamitu zpomalit, zajistit obnovu stabilních lesů a vytvořit adekvátní podmínky vlastníkům a správcům, aby mohli o lesy řádně pečovat.

Na evropské úrovni už několik let ministr zemědělství tvrdě vyjednává o podobě nové Společné zemědělské politiky. „Máme priority, které jsou podle nás pro zemědělce v České republice zásadní. Vyjednávání v EU ještě není u konce a naší snahou je dosáhnout pro naše zemědělce co nejlepších výsledků. Nemůžeme dopustit, aby došlo k likvidaci výroby a ke ztrátě pracovních míst. Čekají nás ještě těžká jednání o rozpočtu i jednání o nových cílech evropské strategie Farm to Fork a strategie k biodiverzitě. Ochrana půdy, vody a ovzduší patří i k našim prioritám, nesmí však být diktovány shora, členské státy by se na nich měly shodnout. Rozhodně nechceme, aby ohrozily konkurenceschopnost našich zemědělců a potravinářů vůči zemím mimo Unii, které podobné cíle nemají,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Podle předsedy Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ADO ČR) Bohumíra Dufka potřebujeme v současné situaci, kdy kvůli postupujícím klimatickým změnám naše planeta prožívá obrovské výkyvy počasí, učinit vše pro to, aby se případné negativní následky těchto změn počasí neutralizovaly. „Zemědělské odbory proto vítají aktivní politiku Ministerstva zemědělství, neboť se svými významnými investičními akcemi snaží odstraňovat následky sucha, ať již jde o přehradní nádrže, obnovu zaniklých rybníků a podobně. Příroda dokáže vždy překvapit, a proto je zapotřebí vybudovat i potřebnou infrastrukturu, která by zabránila povodním,“ uvedl předseda Bohumír Dufek.

Zároveň zdůraznil, že základním úkolem odborů je postarat se o to, aby lidé, kteří pracují v zemědělství, a kteří žijí a pracují na českém venkově, byli velmi dobře ohodnoceni nejen po finanční stránce, ale aby měli vytvořeny i velmi dobré podmínky pro svůj další život na české či moravské vesnici. „To znamená, aby měli mzdy, které by plně odpovídaly ohodnocení jejich práce, kterou odvádějí ve prospěch naší společnosti. Současně, aby se i život na našem venkově dostal do té podoby, že mladí lidé už ho nebudou a stěhovat se do měst. Že zůstanou na vesnici a budou pokračovat v tom, co dělali jejich otcové a dědové, a to po celý jejich život, tedy, že budou pracovat v zemědělství. To je úkol, který by si měl český stát vzít za své poslání pro příštích několik let,“ řekl Bohumír Dufek.

ZDROJ: www.eagri.cz