Ministr Nekula: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadní

Dlouhodobě zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a dostupnost zdravých
potravin pro všechny spotřebitele je cílem Akčního plánu realizace Strategie
bezpečnosti potravin a výživy 2030 (Akční plán), který dnes schválila vláda. Akční plán
vznikl ve spolupráci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Definuje
83 opatření, která mají do roku 2030 přispět k posílení bezpečnosti potravin a oblasti
výživy v České republice.
„Správná výživa je zásadní pro zdravotní stav obyvatel a velmi úzce se dotýká zemědělské
produkce a výroby potravin. Je důležité, aby spotřebitelé měli přístup ke zdravým
a bezpečným potravinám. V této souvislosti je na místě poděkovat všem zemědělcům
a potravinářům, že i v době pandemie se jim dařilo poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny.
Ujišťuji, že i za současného válečného konfliktu na Ukrajině je pro mě bezpečnost potravin
prioritou číslo jedna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Akční plán stanovuje konkrétní opatření k naplnění Strategie bezpečnosti potravin a výživy
2030 (Strategie), kterou schválila vláda ČR v březnu 2021. Ta má dva základní strategické
cíle. Prvním cílem je umožnění výroby a uvádění pouze bezpečných potravin na trh,
poskytování ověřených informací o bezpečnosti a kvalitě potravin, a tím posílení ochrany
spotřebitelů, jejich zájmů a důvěry v systém. Akční plán proto definuje řadu preventivních
opatření, která zajistí, aby potraviny na trhu nepředstavovaly zdravotní riziko, aby měl
spotřebitel při výběru potravin možnost volby a dostatek informací, aby docházelo k podpoře
zdraví populace, zdravotní osvětě a prevenci nemocí.
Druhým strategickým cílem je zaměření na správnou výživu podporující zdraví populace
a vybraných rizikových skupin obyvatelstva. Opatření Akčního plánu proto podporují vytvoření
prostředí pro zdravou výživu, např. při stravování ve školách, zdůrazňují výživu nastávajících
a kojících matek, výživu v průběhu stárnutí a s tím související podporu zdravé výživy např.
formou vzdělávání a poradenství či dohledu, monitorování a hodnocení.
„Zdravá strava funguje jako efektivní prevence řady vážných onemocnění a zvyšuje nejen
kvalitu života, ale i jeho délku. To nejmenší, co může stát pro občany v tomto směru udělat, je
podpořit dostupnost těchto potravin, ale také zvýšit informovanost o zdravé výživě a rizicích té
nezdravé,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Opatření Strategie navazují na priority předchozích strategických dokumentů a vycházejí
z doporučení odborníků národních i mezinárodních organizací. Akční plán vznikl v úzké
spolupráci mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví spolu s dalšími odborníky, kteří se na
zajištění bezpečnosti potravin a oblasti výživy v České republice podílejí. S ohledem na
aktuální ekonomickou situaci byla opatření navržena tak, aby nevytvářela další tlak na státní
rozpočet.

 

Zdroj: www.szif.cz