Ministr Nekula vyjednal pro zemědělce navýšení podpory o 540 milionů korun a dalších 500 milionů na nákup potravin do státních hmotných rezerv

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dohodl včera večer na Radě
ekonomických ministrů posílení podpory pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví o
540 milionů korun. Podpora bude rozdělena zejména do sektoru vepřového, drůbeže,
mléka, jablek a brambor. Dalších 500 milionů korun půjde na nákup potravin a
zemědělských komodit do Správy státních hmotných rezerv. Navýšení rozpočtu bude
ještě muset schválit vláda.
„Podařilo se mi dojednat s ostatními ekonomickými ministry posílení podpory z evropské
krizové rezervy o 540 milionů korun z národních zdrojů. Celkem tak zemědělci dostanou navíc
810 milionů korun. Rozdělíme je zejména odvětvím, která jsou ohrožená například vysokými
cenami energií, hnojiv nebo současnou složitou situací na mezinárodních trzích. Příspěvky
proto dostanou chovatelé prasat, drůbeže a krav na mléko. Podporu dáme také pěstitelům
jablek a brambor. Více než kdy dříve si nyní stále více lidí uvědomuje, jak důležité je
podporovat vlastní zemědělskou produkci a také soběstačnost. Naším úkolem je zajistit
dostatek potravin pro obyvatele,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Koncem března Evropská komise představila podpůrná opatření pro nejvíce ohrožená
zemědělská odvětví. Z této mimořádné finanční pomoci EU dostala Česká republika 270
milionů korun, které mohla z vlastních zdrojů navýšit o 200 %, tedy o 540 milionů korun.
Dalších 500 milionů korun ze státního rozpočtu poslouží ke zvýšení státních hmotných rezerv,
konkrétně k nákupu potravin a zemědělských komodit jako strategických zásob pro nenadálé
situace.
„V nejisté době, ve které jsme se ocitli, je důležité myslet strategicky a být připraveni na
všechny scénáře. Proto jsem rád, že jsme se dohodli na navýšení rozpočtu pro nákup potravin
do státních hmotných rezerv,“ uvedl ministr Nekula.
K ulehčení ekonomické situace zemědělců pomůže také letošní navýšení záloh na přímé
platby z 50 na 70 procent. Mají také možnost letos mimořádně využit úhory, které dosud
musely povinně ležet ladem, pro produkci pícnin a bílkovinných plodin.

 

Zdroj: www.szif.cz