Ministr Nekula nechá prověřit projekty na propagaci zemědělských produktů a potravin

V projektech Agrární komory ČR (AK) a Potravinářské komory ČR (PK) z roku 2013 a
2014 na podporu zemědělských produktů odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního
úřadu (NKÚ) několik pochybení. Dodavatele služeb pro program na podporu spotřeby
mléka a mléčných výrobků „Bílé plus“ v hodnotě 11 mil. Kč vybrala AK ČR bez otevřené
soutěže, přestože vypsat zakázku byla její povinnost. PK ČR zase u smlouvy na jiný
projekt uzavřela smlouvu s vítězem za cenu o 10,8 mil. Kč vyšší, než kterou firma
nabídla ve výběrovém řízení. Ministr Nekula nyní nechá tyto zakázky prověřit.
„Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu nebereme na lehkou váhu a důsledně prověříme
všechny zakázky, na které poukázala kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Nyní si nechám
celou situaci analyzovat a poté zvolíme další postup,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Projekt AK ČR z roku 2013 „Bílé plus“ byl zaměřený na podporu spotřeby mléka a mléčných
výrobků. Dle kontroly NKÚ Agrární komora vybrala dodavatele služeb pro tříletý program bez
otevřené soutěže, přestože vypsat zakázku byla její povinnost. Namísto toho přímo oslovila tři
agentury.
„Budeme postupovat dle standardních postupů, které nám pravidla umožňují. V tomto případě
již však uplynula promlčecí lhůta pro vymáhání dotace zpět,“ uvedl ministr Nekula.
Obdobná situace je i u programu Potravinářské komory „Kvalita z Evropy – chutě s příběhem.“
Ta sice u projektu z roku 2014 veřejnou zakázku vypsala, avšak uzavřela s vítězem smlouvu,
která o 10,8 milionu korun překročila nabídku, s níž uchazeč otevřenou soutěž vyhrál.
„Celý program měl stát 85 milionů korun, smlouva ale byla podepsána na částku 95 milionů.
Přestože byla nakonec vyčerpaná suma zhruba 79 milionů korun, budu chtít detailně prověřit,
jak mohlo k podepsání smlouvy na vyšší částku dojít,“ řekl ministr Nekula.
V současnosti již SZIF přijal mechanismy, kdy každé výběrové řízení musí projít kontrolou jeho
legislativně právního odboru, a to ještě před podpisem grantové dohody mezi SZIF a
žadatelem. Tyto procesní změny poté už SZIF aplikoval na další programy v letech 2019 až
2022 s názvem „Zrozeno v EU“. V současnosti by tak již k podobnému pochybení dojít nemělo.
NKÚ rovněž ve své zprávě konstatovalo, že MZe přijalo doporučená opatření a výrazně se od
roku 2018 v hodnocené oblasti zlepšilo.

 

Zdroj: www.szif.cz