Ministr Nekula na Živitelce: V českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině

Přes 600 vystavovatelů se účastní mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se
letos koná s podtitulem Budoucnost české krajiny. Jeho 48. ročník dnes na Výstavišti v
Českých Budějovicích spolu s vedoucími představiteli České republiky zahájil ministr
zemědělství Zdeněk Nekula. Země živitelka je největší výstavou zaměřující se na
zemědělský sektor napříč všemi jeho obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. Potrvá
do 30. srpna.
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) označil českobudějovický agrosalon za jednu
z nejdůležitějších akcí, kde se může veřejnost seznámit s výbornou prací českých a
moravských zemědělců a potravinářů.
„Děkuji zemědělcům a potravinářům za to, že i přes složitou situaci, se kterou se v posledních
měsících musí celá společnost vyrovnávat, máme každý den co jíst. Vím, že to není
jednoduché, někdy možná máme odlišné názory a řešení, ale věřím, že cíl máme všichni
společný. Tématem letošní Země živitelky je Budoucnost české krajiny. V českém zemědělství
v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině. A také proto je naším cílem
vytvářet zemědělcům a potravinářům takové podmínky a programy, abychom všichni společně
zajistili rozvoj do budoucna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
V souvislosti s předsednictvím EU, kterému je věnovaná jedna z expozic, ministr Nekula uvedl,
že se ho Česká republika ujala ve velmi složité době, a proto má velkou zodpovědnost za její
budoucnost. „I v českém zemědělství se však musíme dívat dopředu. Ano, máme řadu
aktuálních problémů, které řešíme, ale bylo by krátkozraké rezignovat na dlouhodobé výzvy,
které před námi stojí. O to rychleji by nás totiž dohnaly,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.
Na výstavě Země živitelka se ministr Nekula mj. setká se zástupci zemědělských a
potravinářských organizací, zúčastní se jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory
ČR a v sobotu zahájí Národní dožínky.
Ve stánku Ministerstva zemědělství (MZe) o rozloze 150 m2
, v Pavilonu T1 se mohou
návštěvníci seznámit s prací například Odboru rostlinných komodit, Odboru živočišných
komodit včetně Oddělení ochrany zvířat, Odboru environmentálního a ekologického
zemědělství, Odboru bezpečnosti potravin, Odboru precizního zemědělství, výzkumu a
vzdělávání a Sekce lesního hospodářství. Získají zde také informace o podporách Programu
rozvoje venkova. Na veletrhu se představují i organizace podřízené MZe, mj. Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací.
Zástupci těchto organizací poskytnou informace veřejnosti včetně informačních materiálů,
ÚKZUZ i poradenství v ochraně rostlin a prezentaci chorob a škůdců.
Svoje expozice má na výstavě Státní zemědělský intervenční fond (Klasa, Regionální
potravina) a představí se také Celostátní síť pro venkov.
Odpoledne předá ministr Zdeněk Nekula „Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké
pracovníky za rok 2022“ a „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok
2022“.

 

Zdroj: www.szif.cz