Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat
vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit,
zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady,
nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina
bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty
k řešení situace.

„Já i celá vláda víme, že občany trápí vysoké ceny potravin. Možným řešením jsme se věnovali
i na středečním jednání vlády a ujišťuji, že v řešení této problematiky budeme aktivní. Dohodli
jsme se, a stvrdil to i pan premiér, že vznikne meziresortní pracovní skupina, která se bude
vysokým cenám potravin a jejím příčinám intenzivně věnovat, a že ji povede naše
ministerstvo,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Stálou součástí skupiny budou i zástupci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a
obchodu. Každé ministerstvo v ní bude mít dva zástupce, které nominuje v příštím týdnu.
Součástí pracovní skupiny bude i jeden zástupce úřadu vlády a zástupce Národní ekonomické
rady vlády. Na prvním jednání 21. března už by měli být k dispozici data Českého statistického
úřadu o vývoji cen za únor.

Pracovní skupina má zjistit, zda je růst cen téměř všech základních potravin způsoben
skutečně zvýšenými náklady, nebo jde o umělé navyšování někde v celém dodavatelském
řetězci. Dozorové orgány by měly naplno využít svých zákonných pravomocí, aby tvrdě
postihovaly jednání poškozující spotřebitele. A nezáleží na tom, zda se pochybení zjistí u
zemědělců, potravinářů nebo obchodníků. Je potřeba všem měřit stejně. Pokud se někdo
nebude na trhu chovat férově a v rámci pravidel, stát má nástroje na to, aby práva spotřebitelů
vymáhal. I o tom bude meziresortní skupina pravidelně jednat. Je důležité zajistit u nás zdravé
konkurenční prostředí, jenom tehdy se spotřebitel může stát vítězem.

„Chci moc poděkovat všem spotřebitelům za to, že nám posílají podněty a požádat je, aby
v tom i nadále pokračovali. Pokud narazíte na jakékoliv nekalé, nemorální nebo jinak závadné
chování obchodních řetězců, výrobců potravin či zemědělců, které se týká výroby a prodeje
potravin, dejte nám o tom vědět. Posílejte nám podněty na speciální mailovou adresu
podnetypotraviny@mze.cz, my je projdeme a předáme příslušným institucím k řešení. Děkuji
také médiím, které se cenám potravin věnují. Věřím, že společně dokážeme nedobrou situaci
napravit,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

 

Zdroj: www.szif.cz