Ministr Jurečka: Mým cílem je zdravá krajina a zem

Tisková zpráva – Zelená nafta i pro živočišnou výrobu, investice do potravinářství, program na obnovu Krušných hor, podpora výstavby malých vodních nádrží, program na údržbu kulturního dědictví venkova, úspory v administrativě i informačních technologiích – to jsou jen některé aktivity, které se za loňský rok podařilo Ministerstvu zemědělství dotáhnout do úspěšného konce.

Podpora živočišné výroby

Podařilo se prosadit zavedení tzv. zelené nafty (tj. vratka spotřební daně za pohonné hmoty, které zemědělci využili při hospodaření v živočišné výrobě). Další podpora do živočišné výroby šla prostřednictvím kompenzací za sucho v roce 2015, které poničilo i krmné plodiny. Příspěvek mohli zemědělci v loňském roce nově získat i na produkci vysoce jakostního mléka a zavedení lepších podmínek v chovech hospodářských zvířat. Chovatelé prasnic a dojnic získali také mimořádné kompenzace na pomoc v krizi, způsobené dlouhodobě nízkými výkupními cenami, které negativně ovlivňují celý tento zemědělský sektor. Celkem živočišná výroba získala navíc přibližně 3,6 miliardy korun nad rámec obvyklých prostředků.

Potravinářství

Novelizace zákona o potravinách přinesla jasná pravidla, kdy výrobce smí označit potravinu logem „Česká potravina“, českou vlajkou a dalšími odkazy a texty odkazujícími na český původ výrobku. Norma umožnila prodejnám darovat potraviny, které nesplňují některé legislativní požadavky, ale jsou bezpečné a zdravotně nezávadné, charitativním organizacím (pro prodejny s plochou nad 400 metrů čtverečních zavedla darování jako povinné) MZe otevřelo nový program na pomoc potravinovým bankám a dalším humanitárním organizacím. V dotačním programu na podporu investic do technologií se podařilo s Evropskou komisí dojednat zvýšení podpory z 25 % až na 50 %. Celkem tak potravináři získali z národních zdrojů 396 milionů korun.

Zdroj: www.eagri.cz