Ministerstvo zemědělství zahájilo resortní audit církevních restitucí

Na prvním jednání se sešla Komise pro audit majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kterou založil ministr zemědělství Miroslav Toman. Její členové jednali zejména o prvních šesti podnětech k vydání pozemků některých subjektů.

„Úkolem Komise je především prověřit dodržení zákona při vydávání majetku státu spravovaného resortem Ministerstva zemědělství, tedy hlavně Státním pozemkovým úřadem a Lesy České republiky, “ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Komise začala projednávat prvních šest podnětů, které se týkají například vydání pozemků Suverénního řádu Maltézských rytířů v Březiněvsi, podnět k prověření vydání majetku tzv. Vratislavského arcibiskupství, podnět spolku Osada Kobylníky či podnět na přezkoumání vydání majetku kláštera Svatého Václava v Broumově.

Ministr zemědělství očekává další návrhy pro práci komise z resortu MZe a jeho organizací i od veřejnosti dotčené církevními restitucemi a vydáváním majetku v uplynulých letech. V případě, že Komise zjistí pochybení či porušení zákona, navrhne ministrovi zemědělství další právní kroky. Komise bude ministrovi zároveň předkládat čtvrtletní zprávy o své činnosti a bude spolupracovat s externími experty veřejného i církevního práva z právnických fakult veřejných vysokých škol.

Ministr Toman zároveň požádá o nominaci dalších členů komise předsedu vlády, ministryni financí a Českou biskupskou konferenci.

Zdroj: www.eagri.cz