Rybáři dostanou ve třech jarních výzvách žádostí o dotace 67 milionů korun. Za ně si
budou moci pořídit například zařízení na zpracování ryb, zařízení nutné k hospodaření
na rybnících u nově založených podniků a na vědecké inovace. Úplnou novinkou je
možnost čerpat dotace na nákup přívěsu (maringotek) jako zázemí zaměstnanců např.
při strojení rybníků a na partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství. Ministr
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podepsal Pravidla pro poskytnutí dotací.

Celkem 67 milionů korun mohou na jaře získat rybářské podniky v rámci 5., 6. a 7. výzvy
z Operačního programu rybářství.

„Na základě žádostí samotných rybářů jsme letošní rybářské výzvy doplnili. Nově tak budou
moci získat dotaci na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi. To jim pomůže při
získávání zkušeností a případně i při obchodní spolupráci. Rybáři také budou moci letos
poprvé získat dotaci na nákup přívěsů (maringotek). Ty využijí jako své zázemí například při
takzvaném strojení rybníku, tedy přípravě výlovu, která u velkých chovných vodních ploch
může trvat i několik týdnů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ve výzvě Inovace mohou rybáři získat jako dotaci až 75 % na spolupráci s univerzitou a až 95
%, kdy je žadatelem univerzita, která spolupracuje s podnikem. Cílem je převést vědecké
objevy do praxe, například otestovat nový výrobek nebo zlepšit technologický postup. Inovace
mají zejména snížit dopady na životní prostředí (např. využití alternativních krmiv, jako jsou
řasy) a také zavádět nové produkty a postupy. Výzva je určena podnikům, zpracovatelům,
rybářským svazům, vysokým školám a výzkumným organizacím. Celkem je na ni připraveno
7 milionů korun.

Výzva Investice do akvakultury je zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti podniků a
zachování tradiční akvakultury jako obnovitelného zdroje potravin. V rámci výzvy bude
vyplaceno celkem 50 milionů korun, za ně si mohou rybářské podniky a svazy modernizovat
či postavit rybník, sádky, líhně nebo si pořídit vybavení na chov ryb. Z dotace je možné také
podpořit zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených rybářských podniků.
Začínající rybáři budou mít při žádosti o dotaci preferenční výhodu. Výzvu mohou využít také
provozovatelé na rekonstrukci, modernizaci nebo i výstavbu rybářské prodejny.

Výzva Zpracování produktů poskytne příspěvek na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci nebo
na nákup zařízení pro zpracovny ryb. Podpora je určena pro mikro, malé a střední podniky
akvakultury a zpracovatele ryb. Na dotaci je připraveno 10 milionů korun.

OP Rybářství je financován z evropských a národních zdrojů. Příjem žádostí o rybářské dotace
začne 25. dubna od 9 hodin a skončí 29. května ve 13 hodin. Žádosti se podávají elektronicky
prostřednictvím portálu ISKP21+. Úplné znění Pravidel je k dispozici zde.

Zdroj: www.szif.cz