V příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun.
Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou
výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity,
jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený
Ministerstvem zemědělství dnes projednala vláda.

„I přes nutné úspory schválené vládou jsme zachovali většinu dotačních programů a podpora
bude v příštím roce ve srovnatelné výši jako letos. Hlavní struktura zemědělských dotací
zůstane stejná, a proto můžeme kontinuálně pokračovat v podpoře našeho zemědělství a
potravinářství jako v předešlých letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Dotace do zemědělství pro rok 2024 (viz přehled níže) obsahují programy zaměřené proti
rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy
nezbytné pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. zlepšování genetického potenciálu
hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a
speciálních plodin (např. podpora prevence šíření chorob přenosných osivem či sadbou,
podpora šlechtitelské činnosti a genetických zdrojů) a agroenvironmentální programy (např.
biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkových
závlah, podpora restrukturalizace ovocných sadů).

MZe mezi programy na příští rok zařadilo i Rámcový program pro řešení rizik a krizí
v zemědělství, který může být spuštěn v případě přírodních pohrom a průmyslových havárií.

Programy slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého
agrárního sektoru. Dotace bude opět vyřizovat a proplácet platební agentura MZe Státní
zemědělský intervenční fond, s výjimkou programu Genetické zdroje, který zprostředkovává
MZe. Podrobné podmínky pro podávání žádostí a přiznávání dotací zveřejní MZe podle
předpokladu do konce letošního roku.

Přehled národních dotací pro rok 2024

Zdroj: www.szif.cz