Ministerstvo zemědělství poskytlo nevládním organizacím informace k připravované Zelené architektuře, aby se k ní mohly vyjádřit

Nevládní zemědělské a ekologické organizace dostaly od Ministerstva zemědělství (MZe) v předstihu informace o chystané Zelené architektuře, aby se k ní mohly vyjádřit, případně vznést připomínky. Prezentace Zelené architektury shrnuje aktuální stav její přípravy. Zelená architekta je zatím návrhem k diskuzi, právě proto MZe doufá, že se do ní nevládní organizace zapojí. Detailní podmínky jednotlivých opatření budou projednávány na pracovních skupinách, kde se mohou zástupci nevládních organizací opět vyjádřit. Mohou se zúčastnit i webinářů, které na toto téma MZe pořádá. Online webinář MZe se uskuteční 7. a 11. prosince.

Zelená architektura vychází z návrhu Evropské komise a má nastavit evropské zemědělství v letech 2021 až 2027 tak, aby kladlo větší důraz na biologickou rozmanitost, zmírňování změn klimatu, hospodaření s vodou, půdou a ovzduším a péči o krajinu i životní prostředí. Zemědělci budou mít povinnost dodržovat ekologické postupy, za jejich porušení jim bude hrozit krácení dotací. Mezi podmínky vhodného hospodaření patří například ochrana mokřadů, zatravňování zemědělské půdy, zřizování ochranných pásů podél toků, zpracování půdy takovým způsobem, který sníží riziko eroze nebo střídání zemědělských plodin na polích.

ZDROJ: www.eagri.cz