Ministerstvo zemědělství (MZe) chce v příštích letech zemědělcům přispět na investice
do strojů a zařízení, které budou šetrně obhospodařovat půdu i pečovat o zvířata.
Maximální částka podpory na jednu žádost může dosáhnout až 30 milionů korun.
Žádosti o dotace začne podle předpokladu MZe poprvé přijímat od letošního července.

„V dotaci Investice do zemědělských podniků plánujeme podporovat pořízení většiny
dostupných šetrných technologií precizního zemědělství, jako jsou zařízení využívající
družicové systémy k automatickému řízení traktoru, polní roboty, systémy řízení postřikovačů,
rozmetadel nebo secích strojů. Zaměřením na investice chceme našim zemědělcům umožnit
nákup takových technologií, které budou šetrné k životnímu prostředí, což je prioritou
Ministerstva zemědělství. Moderní technologie navíc pomohou přitáhnout zájem mladých,
protože ukážou, že zemědělství je progresivní obor,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL).

V živočišné výrobě přispěje MZe zemědělcům například na robotická zařízení a z národních
zdrojů bude pokračovat v podpoře genomiky, v rámci které loni podpořilo efektivitu šlechtění
historicky nejvyššího počtu zvířat částkou přibližně 20 milionů korun. Podpora je připravena i
na letošek. Genotypování pomáhá zlepšovat celkovou produkci, vzhled, lepší plodnost a
dlouhověkost krav.

Žadatel o příspěvek na investice do zemědělských technologií může získat dotaci 40 %. Pokud
to bude mladý začínající zemědělec, dostane navíc dalších 10 % a jestli hospodaří ekologicky,
tak ještě dalších 10 %. Podpora tak může dosáhnout až 60 %. Maximální výše dotace, kterou
bude možné získat, je 30 milionů korun. Rozpočet celého dotačního titulu na podporu
zemědělských investic z našich i evropských zdrojů bude přibližně 10 miliard korun. Příjem
žádostí předpokládáme spustit přibližně od července letošního roku. MZe tak pomůže
zavádění precizního zemědělství u nás pomocí investic.

Ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 MZe původně
připravilo také podporu Precizního zemědělství, a to jako takzvanou ekoplatbu, tedy přímou
platbu vyplácenou na obhospodařované hektary. Návrh předpokládal, že podpora poslouží
jako motivační nástroj k co největšímu rozšíření postupů precizního zemědělství do praxe.
Loni se ale zásadně změnila situace na zemědělských trzích a ceny energií a krmiv výrazně
stouply.

Zemědělci tak sami začali hledat úspornější metody hospodaření. Vzhledem k tomu, že se
postupy precizního zemědělství rozšiřují přirozeně, mohly by být přímé platby považovány za
účelové. MZe také vyhodnotilo, že kontroly precizního zemědělství by v současnosti nebyly
dostatečně průkazné. Zejména tyto důvody vedly k rozhodnutí podporu precizního
zemědělství v rámci přímých plateb v roce 2023 nespouštět a soustředit se právě na investice
do technologií.

 

Zdroj: www.szif.cz