Ministerstvo zemědělství (MZe) chce do roku 2027 poskytnout chovatelům přibližně
2 miliardy korun na očkování prasat proti infekčním nemocem. Další prostředky půjdou
zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských
oblastech nebo na méně kvalitních pozemcích. Příspěvky jsou určeny také na
zalesňování zemědělské půdy. Čtyři nařízení připravené na MZe, které českému
zemědělství přinesou více než 23 miliard korun, dnes schválila vláda.

Čtyři nařízení vlády, které připravilo MZe, uvádějí podmínky, za kterých mohou zemědělci v
letech 2023-2027 získat environmentální dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské
politiky. Dotace jsou financovány ze zdrojů EU (35 %) a z českého rozpočtu (65 %).

„Novinkou je dotace určená chovatelům prasat na zlepšení podmínek v chovech, konkrétně
na vakcinaci prasat proti infekčním chorobám. Snahou je cílené používání antimikrobik v
chovu prasat, a to podáváním vakcín podle programu zpracovaného pro daný chov. Zlepšíme
tak zdraví zvířat a získáme kvalitnější potraviny. Celkem jsou na opatření vyhrazeny 2 miliardy
korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Další nařízení vlády stanoví podmínky pro zemědělce, kteří mají své pozemky v oblastech
Natura 2000. Jde zpravidla o velmi cenné plochy, kde žije mnoho druhů zvířat i rostlin. Hlavním
cílem dotace je poskytnout zemědělcům kompenzaci zejména za omezení hnojení kvůli
ochraně přírody. V období 2023-2027 je na toto opatření připraveno 117 milionů korun.
Opatření navazuje na obdobné podmínky dotace z předchozích let.

Vláda projednala i nařízení, které stanovuje podmínky hospodaření v oblastech s přírodními
znevýhodněními, v horských oblastech, na svažitých pozemcích a na pozemcích s nižší
bonitou. Zemědělci získají příspěvek za dodatečné náklady a ušlé příjmy kvůli přírodním nebo
jiným omezením. Na opatření je vyčleněno přibližně 21 miliard korun. Zásadní změnou proti
dosavadnímu nastavení je, že žadatel o dotaci musí být aktivním zemědělcem.

Nařízení také upravuje podmínky pro zalesňování zemědělské půdy. Má kompenzovat
náklady, které zemědělcům vznikají při zalesnění a péči o les a ušlé příjmy v důsledku
ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku. Výše dotace na celé období do roku
2027 je téměř 100 milionů korun.

 

Zdroj: www.szif.cz