Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s kritikou postupu při ochraně lužních lesů v Soutoku, je připraveno vést racionální debatu

Tisková zpráva – Cílem Ministerstva zemědělství (MZe) je ochrana environmentálně cenných území, a to včetně lokality tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů v lokalitě Soutok na dolním toku Moravy a Dyje. MZe je připraveno zachovat a nadále rozvíjet lužní lesy v této lokalitě trvale udržitelným lesnickým hospodařením, jako tomu je již více než 300 let.

„S kritikou našeho postupu nesouhlasíme, Lesy České republiky na Soutoku hospodaří ve prospěch lužních lesů. Mimo jiné každoročně tyto lesy cíleně zaplavují, aby i v nejsušších letech neohrozili zdejší křehkou biodiverzitu a zachovali všechny funkce lužního lesa. Jsme připraveni vést racionální debatu, se zástupci odborných společností pravidelně jednáme, odmítám ale hrát mediální hru s osobními útoky,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jak bylo uvedeno i v dopise zástupcům odborných společností, cílem MZe je zachování a další rozvoj přírodních hodnot lužních lesů. Lokalita Soutok, se všemi environmentálními přínosy, je výsledkem mnohasetleté správy tohoto území a harmonického rozvoje šetrného využívání krajiny při respektování jejich přírodních hodnot. I proto UNESCO v minulosti vyhlásilo tuto lokalitu biosférickou rezervací.

„Zahájili jsme dialog se všemi relevantními iniciativami, které se v problematice Soutoku angažují. Přestože se naše názory v lecčems liší, věříme, že nám jde v konečném důsledku o stejnou věc, a to je vyvážené hospodaření a zachování této unikátní části naší přírody. V dialogu jsme připravení pokračovat,“ řekl generální ředitel Lesů České republiky Josef Vojáček.

Lesy ČR na Soutoku dělají řadu kroků, které pomáhají lokalitu zachránit. Mimo zmíněné pravidelné zaplavování lužního lesa se starají o rozvoj a údržbu sítě vodních kanálů k zajištění vody v lužním lese. Chrání také management luk a cenných dubů rostoucích mimo les. Celé lesnické hospodaření v rámci režimu zde vyhlášených ptačích oblastí je průběžně odsouhlasováno orgány ochrany přírody a systém trvale udržitelného hospodaření je certifikován.

MZe také odmítá, že by dopis zástupcům odborných společností obsahoval zavádějící tvrzení a ignoroval vědecké poznatky. Stejně tak nesouhlasí s tím, že by byl dopis urážlivý vůči vědecké obci, naopak MZe v něm oceňuje zájem o zachování lužních lesů a vyzývá ke korektní, věcné a na argumentech postavené diskuzi. Pro naprostou transparentnost MZe v příloze této tiskové zprávy zveřejňuje celé znění dopisu.

ZDROJ: www.eagri.cz