Mimořádné opatření na snížení produkce mléka pokračuje

V Praze dne 3. října 2016

Dne 21. 9. 2016 bylo ukončeno 1. kolo mimořádného opatření na snížení produkce mléka. Po shrnutí plánů snížení produkce mléka za jednotlivé členské státy Evropská komise oznámila, že celkové snížení nedosáhlo vyčleněných 1,07 mil. tun, a je proto otevřeno 2. kolo tohoto mimořádného opatření.

V rámci 2. kola je příjem Oznámení plánu snížení produkce mléka zahájen 3. 10. 2016 a ukončen bude 12. 10. 2016 ve 12. 00 hod. Období, pro které má být snížena produkce mléka v rámci 2. kola, je listopad 2016 až leden 2017. Způsob podání Oznámení zůstává nezměněn a stejně jako v 1. kole je preferováno podání Oznámení přes Portál farmáře.

Oznámení mohou podávat producenti mléka, kteří dodávají mléko 1. kupujícímu, dodali mléko v červenci 2016 a nepodali Oznámení plánu snížení produkce mléka v 1. kole.

Podrobné informace o mimořádném opatření jsou uvedeny na www.szif.cz (SZIF poskytuje/ Společná organizace trhu/Mimořádná opatření/Mimořádná podpora na snížení produkce mléka 2016/Ke stažení).

Zdroj: www.szif.cz