MIMOŘÁDNÁ AKTUALIZACE LPIS 2016

V LPIS lze nyní zobrazit nové letecké snímky, které byly pořízeny v průběhu roku 2016. Na  základě nově pořízených snímků SZIF zahájil dne 5. 12. 2016 v souladu s §3h zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, mimořádnou aktualizaci evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků pro východní polovinu republiky.