Metodika pro oblast střetu zájmů vymezuje principy vedoucí k ochraně finančních
zájmů EU, jakož i k zajištění toho, aby využívání finančních prostředků bylo v souladu
s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy, pokud jde o předcházení střetu
zájmů, jeho odhalování a nápravu v rámci projektových intervencí rozvoje venkova.

Příloha č. 1: Metodika ke střetu zájmů – verze 1

Zdroj: www.szif.cz