Dne 8. června 2023 byla zveřejněna metodika hodnocení finančního zdraví v rámci Strategického
plánu SZP na období 2023 – 2027.

Na webových stránkách www.szif.cz (SZIF POSKYTUJE → Strategický plán 2023 – 2027 → Rozvoj
venkova → Projektové intervence → Obecné informace → část „Ke stažení“) je zveřejněno:

  • Metodika hodnocení finančního zdraví
  • Excel kalkulátor pro orientační výpočet finančního zdraví
  • Podrobný a zjednodušený postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví

Zdroj: www.szif.cz