Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se dnes dopoledne ujal úřadu. Do funkce
ho uvedl premiér Petr Fiala poté, co nový ministr převzal jmenovací dekret od prezidenta
Petra Pavla. Vedení resortu Marek Výborný přebírá po rezignaci Zdeňka Nekuly jako 17.
ministr zemědělství samostatné České republiky.

Mezi priority ministra zemědělství Marka Výborného patří změna komunikačního stylu, chce
koncept otevřeného ministerstva, které aktivně jedná s celou odbornou i laickou veřejností. Ve
spolupráci s nevládními zemědělskými organizacemi plánuje ministr vyhodnotit a případně
upravit společnou zemědělskou politiku, za důležité považuje podporovat zájmy zemědělců v
Česku i v rámci Evropské unie. Cílem je mít u nás udržitelné, moderní a konkurenceschopné
zemědělství pro 21. století. Za výzvu považuje nově nastupující ministr obnovu lesů, ochranu
půdy a boj se suchem, zaměřit se chce i na digitalizaci a snižování byrokracie.

„Za důležitou považuji popularizaci práce v zemědělství, která ho díky využívání chytrých
technologií dostává mezi hi-tech obory. A tam vidím i potenciál přitáhnout mladé lidi, kterých
je v zemědělství málo. S Ministerstvem životního prostředí chci úzce spolupracovat například
na protierozní vyhlášce, s Ministerstvem práce a sociálních věcí musíme společně zjednodušit
přijímání zahraničních pracovníků, kteří v zemědělství chybí,“ řekl ministr zemědělství Marek
Výborný.

Jeho dalšími prioritami jsou zajištění potravinové bezpečnosti, rozvoj ekologického
zemědělství, lepší hospodaření s vodou a výchova k šetrnému přístupu k životnímu prostředí
a udržitelnosti. Plánuje také setkání s představiteli organizací spojených se zemědělstvím a
potravinářstvím.

„V blízké době se chci setkat se zástupci všech organizací spojených se zemědělstvím a
potravinářstvím, abychom společně analyzovali mimo jiné rozpočtovou politiku. Především ale
budu chtít slyšet, které věci je nejvíce trápí a jaká navrhují řešení. Nemůžeme věci diktovat od
stolu, dlouhodobě funkční řešení totiž musí být výsledkem společného dialogu s těmi, kterých
se týká,“ uvedl Marek Výborný.

Marek Výborný se narodil 10. července 1976 v Heřmanově Městci, kde žije. Vystudoval
Univerzitu Palackého v Olomouci, a to teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě a historii
na Filozofické fakultě. Učil a byl i ředitelem Gymnázia v Pardubicích. Byl zastupitelem
Pardubického kraje a Heřmanova Městce, kde byl i radním. Od roku 2017 je poslancem KDUČSL v Parlamentu ČR a než se stal ministrem zemědělství, byl předsedou poslaneckého klubu
strany. Je vdovec, má tři děti.

Zdroj: www.szif.cz