Konference pro zemědělské podnikatele

Společnost AgroConsult Bohemia přichystala za pomoci podpory SZIF pro širokou zemědělskou veřejnost tradiční běh Konferencí pro zemědělské podnikatele, kde budou prezentovány nejnovější informace týkající se zemědělské problematiky. Zemědělští podnikatelé tak budou dostatečně a včas informováni o požadavcích, které budou na ně v rámci podnikatelské činnosti kladeny. V neposlední řadě jejich informovanost dopomůže udržení si finančních prostředků získaných z nejrůznějších národních fondů a fondů EU. Podniky jsou v současné době vystaveny většímu tlaku vnějšího kapitálu a tím roste nárok na jejich konkurenceschopnost. Ta může být dosažena pouze na základě vnitřní optimalizace a novými přístupy k řízení.