Komise poskytne v roce 2023 částku ve výši 185,9 mil. euro na spolufinancování programů pro propagaci produktů

Evropská komise v roce 2023 vyčlení 185,9 milionu EUR na financování
propagačních činností pro udržitelné a vysoce kvalitní zemědělsko-potravinářské produkty v EU
a na celém světě.

Pracovní program na rok 2023, který Komise přijala, přispívá k realizaci politických priorit
Evropské komise na období 2019 – 2024, zejména strategie „Farm to Fork“.

Očekává se, že propagační programy schválené v roce 2023 zvýrazní a upřednostní produkty
splňující cíle, jako je udržitelnost zemědělství EU, zlepšení dobrých životních podmínek zvířat a
podpora spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny a zdravé a udržitelné stravy.

Vybrané kampaně budou informovat spotřebitele v EU i ve světě o různých systémech kvality a
označení EU, jako jsou zeměpisná označení nebo ekologické produkty. Druhá jmenovaná
kategorie bude těžit z přidělených finančních prostředků ve výši až 28 milionů EUR na zvýšení
poptávky po ekologických produktech v souladu s akčním plánem pro ekologické zemědělství.
Dalších 36 milionů EUR podpoří propagaci udržitelných zemědělských postupů prospěšných pro
klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat evropskými spotřebiteli a spotřebu
udržitelně vyráběných zemědělsko-potravinářských produktů.

Na podporu zdravější a vyvážené stravy bude vyčleněno více než 19 milionů EUR určených na
propagaci čerstvého ovoce a zeleniny.

Na základě pracovního programu v lednu 2023 vyhlásí agentura REA Výzvu k předkládání návrhů
programů. Široká řada subjektů, tedy obchodní organizace, organizace producentů
a zemědělsko-potravinářské subjekty odpovědné za propagační aktivity mohou žádat
o financování a předkládat své návrhy. Unie na ně přispívá částkou ve výši 70–85 % celkových
nákladů.

Více informací k propagačním opatřením naleznete zde: https://www.szif.cz/cs/eu-propagacezemedelskych-produktu. Roční pracovní program je zveřejněn v sekci Ke stažení – Legislativa.

 

Zdroj: www.szif.cz