V souvislosti se zveřejněním výzev k předkládání návrhů na propagační programy pro zemědělské produkty pro rok 2024 organizovaly DG AGRI a Evropská výzkumná výkonná agentura (REA) ve dnech 31. ledna a 1. února 2024 každoroční informační den.

První den byl věnován politickým aspektům. Řečníci z Evropské komise diskutovali o prioritách
ročního pracovního programu 2024 a nových příležitostech pro EU souvisejících s agendou
udržitelnosti.

Druhý den byl zaměřen na praktické tipy k předkládání úspěšných kampaní a jejich konkrétní
příklady z praxe.

Účastníci měli možnost vyslechnout prezentace zástupců REA, externích odborníků a
koordinátorů projektů. Prezentace zdůraznily několik náročných aspektů, jako je řádné řešení
kritérií pro udělení v návrzích programů pro rok 2024, integrace pracovních balíčků a také
rozpočtové aspekty a pravidla způsobilosti. Prezentace byly zaměřeny na to, jak nastavit dobrou
strategii kampaně a jak úspěšně rozvíjet komunikační kampaně, s příklady a klíčovými poznatky.
Jako příklady dobré praxe byly představeny čtyři probíhající projekty.

Termín pro předkládání propagačních programů na základě Výzvy pro rok 2024 byl stanoven na
14. 5. 2024, do 17:00 středoevropského času.

Všechny prezentace naleznete v anglickém jazyce v záložce Informační akce pro žadatele nebo
zde Home | Info Day On The 2024 Calls For AGRIP (b2match.com)

Video záznam z akce je dostupný zde: Info Day On The 2024 Calls For AGRIP 31/01 – promotionagricultural-products-info-days-2024 (woogie.tech)

Info Day On The 2024 Calls For AGRIP 01/02 – promotion-agricultural-products-info-days-2024
(woogie.tech)

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz

Zdroj: www.szif.cz