Informace z KR obiloviny a olejniny

Dne 20. května 2020 se sešla, tentokráte s dvoumetrovým rozestupem a ve sníženém počtu zástupců, Komoditní rada pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře České republiky.  Na úvod se vyhodnocoval soupis osevních ploch ozimů pro sklizeň v roce 2020, kde došlo k poměrně citelnému propadu u ploch ozimých obilovin (celkově o více než 49 tisíc hektarů), přičemž u pšenice ozimé to bylo až o 55 tisíc. Výpadek v ozimých obilovinách částečně kompenzoval mírný nárůst u ozimého žita a ozimého ječmene vzhledem k vyšší orientaci zemědělců na ozimé varianty těchto obilovin kvůli již tradičně suchému jaru.Pokud srovnáme osevy obilovin pro sklizeň v roce 2020, zjistíme, že celková plocha obilovin se za 30 let snížila o až o 20 %.

Méně bylo v roce 2019 zaseto také řepky (o více než deset tisíc hektarů). Lokálně pak v místech srážkového stínu a výrazného sucha, případně tam, kde byly na jaře zaznamenány opakovaně velmi nízké ranní teploty a porosty byly poškozeny mrazem, docházelo v průběhu jara k zaorávání porostů především u řepky, méně už u obilovin. Regionálně je problém také s porosty jarních obilovin a máku a slabší jsou také výsledky prvních sečí pícnin.

Velmi podobná situace je i v  sousedních státech a u významných evropských a světových producentů obilovin a olejnin. U řepky mrazy, sucho a škůdci vedli tamní statistiky k přehodnocení předpokládaných výnosů a celkové předpokládané sklizně.  Nižší sklizeň se přitom neočekává jen v Evropské unii, ale také v Kanadě a na Ukrajině. Cena řepky se momentálně drží na úrovni kolem 370 €, což producenty v kontextu očekávaných nižších výnosů ze sklizně roku 2020 v kombinaci s propadem ceny a ropy a biopaliv motivuje k čekání na lepší cenu. Zpracovatelé jsou naopak dostatečně zásobeni řepkou ze sklizně roku 2019 a obchody se tak na většině míst v Evropě zastavily. Tuzemská řepka je naopak na evropském trhu konkurenceschopná kvůli až desetiprocentnímu propadu kurzu koruny vůči euru, což také znamená, že zpracovatelé mohou tuzemským producentům nabídnout lepší cenu.

Podobná situace je také u obilovin, zejména o krmnou pšenici byl v posledním měsících velký zájem. Na přesnější odhad sklizně obilovin roku 2020 je momentálně ještě brzy, nicméně tento rok zatím, co se týče vývoje vegetace, kopíruje rok minulý, kdy po na srážky chudém dubnu přišel srážkově bohatší a studenější květen. Pokud se dočkáme opět tropického června, měla by sklizeň v roce 2020 víceméně odpovídat (s korekcí několika procent úbytku osevních ploch) výsledku roku 2019.

Co se týče obchodu, o  obiloviny ze sklizně roku 2019 je již spíše slabší zájem (s výjimkou krmné pšenice), obiloviny ze sklizně roku 2020 přitom i s ohledem na očekáváné oživení cen ropy a nárůst cen zlata momentálně představují na burzách zajímavou investiční příležitost.

ZDROJ: www.akcr.cz