Dne 1. 4. 2023 bude spuštěna funkcionalita Portálu farmáře SZIF pro příjem žádostí o dotaci
a dokladů prokazujících nárok na dotaci dotačního programu 17. Podpora mimoprodukčních
funkcí rybářských revírů pro rok 2023.

Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci začíná od 1. 4. 2023 a končí
2. 5. 2023 včetně.

Na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole
Soubory ke stažení → složka 17 → složka Příručky → je k dispozici příručka pro žadatele k podání
žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Příručka pro žadatele je také k dispozici na webových stránkách SZIF (szif.cz) → SZIF
POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 17 → KE STAŽENÍ →
Příručky.

Zdroj: www.szif.cz