Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství a navazující opatření Ekologické zemědělství

Rádi bychom informovali žadatele, že od 01. prosince 2020 je na Portálu farmáře možné podávat doklady
k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření Ekologické zemědělství a navazujícího
opatření Ekologické zemědělství.
Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ a NEZ 2020 je
31. leden 2021. Tímto bychom chtěli žadatele požádat, aby Formuláře pro prokázání objemu vlastní
produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření EZ a NEZ 2020 včetně všech povinných příloh podali:
a) osobně – na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), seznam
Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/szif-ro;
b) poštou;
c) datovou schránkou;
d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz).
Více informací k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci EZ a NEZ naleznete v příručce, která je
k dispozici na www.szif.cz – v sekci Jednotná žádost – Ke stažení – Prokázání produkce ovocných druhů a
jahod.
Žadatel, který podal Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen OVM), které Státní zemědělský
fond uznal, nemusí dodat Formuláře s vlastní produkcí ovoce a jahodníku v rámci EZ nebo NEZ.
POZOR! Výše uvedené platí pouze tehdy, je-li OVM podáno do 31. 01. 2021.