Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro sledované období 2022

Od 20.05.2022 mohou žadatelé zadávat do aplikace ČÍSELNÍKY údaje o svých
hospodářství
a do APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍ DOKLADŮ daňové a účetní
doklady k dotačnímu programu 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.
NOVĚ – Doklad o úhradě z účtu – k DP 20.B. je tento doklad nerelevantní a žadatel jej
nemusí nahrávat a proto pole pro nahrávání tohoto typu dokladu bylo zrušeno. Žadatel
nahrává pouze doklad
(např. daňový doklad, jiný účetní doklad atd.).
Žadatel nemůže uplatnit stejný účetní doklad na podprogram 20.B.a. kategorii Výkrm a
odchov drůbeže na podestýlce a zároveň 20.B.f. kategorie Kachny výkrm. Žadatel tedy v
účetním dokladu může žádat buď na podprogram 20.B.a. kategorii Výkrm a odchov
drůbeže na podestýlce NEBO 20.B.f. kategorie Kachny výkrm.
Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci
Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – příručky umístěna příručka pro žadatele
s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE K APLIKACI ČÍSELNÍKY A APLIKACI PRO PŘÍPRAVU
DAŇOVÝCH
A ÚČETNÍCH DOKLADŮ 2022 PRO DP 20.B.“.
Příručku pro vyplnění DP 20.B. lze stáhnout zde.

 

Zdroj: www.szif.cz