Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.H. pro rok 2021

Pro nahrání daňových a účetních dokladů k dotačním podprogramům 9.H.a., 9.H.b. pro rok 2021
je na Portálu farmáře SZIF spuštěna Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů.

Příručka pro žadatele k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů je dispozici na Portálu
farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → růžová ikona Národní dotace → dole Soubory ke
stažení →složka 9.H. → složka Příručky → Příručka k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních
dokladů.

Příručka pro žadatele je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF
POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 9.H. → KE STAŽENÍ →
Příručky.

Upozorňujeme, že samotné podání dokladů prokazující nárok na dotaci bude probíhat
prostřednictvím Portálu farmáře SZIF v termínu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021.

Zdroj: www.szif.cz