Dne 1. 6. 2023 je pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem dokladů prokazujících
nárok na dotaci u dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků pro
rok 2023.

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci probíhá od 1. 6. 2023 a do 30. 6. 2023 včetně.

Pro předmět 15.5. neprobíhá příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci.

Na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace →
vlevo dole Soubory ke stažení → složka 15 → složka Příručky → je k dispozici příručka pro
žadatele k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Příručka pro žadatele je také k dispozici na webových stránkách SZIF (szif.cz) → SZIF
POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 15 → KE STAŽENÍ →
Příručky.

Zdroj: www.szif.cz