Informace pro žadatele dotačnímu programu 15. k příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023

Na Portálu farmáře SZIF bude od 13.12.2022 včetně spuštěn příjem žádostí o dotaci na
dotační program 15. Mimoprodukční funkce rybníků pro rok 2023.

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 probíhá pro výše uvedený dotační program od
13.12.2022 do 31.3.2023.

Žadatel musí mít uspořádány vlastnické/nájemní vztahy u všech rybníků. Pokud se jedná o
pronajatý rybník, musí žadatel doložit pachtovní smlouvu. Pro rok 2023 bude tato kontrola
probíhat u předmětu 15.5. na žádosti o dotaci.

Na Portálu Farmáře SZIF naleznou žadatelé Příručku k podání žádosti.
Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 15
→ složka Příručky → zde je k dispozici Příručka pro žadatele pro podání žádosti o dotaci a
podání změny žádosti o dotaci.

Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE
→ Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 915→ KE STAŽENÍ → Příručky.
Termín příjmu dokladů prokazující nárok na dotaci

Příjem formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci začíná 1.6.2023 a končí 30.6.2023.
Pro předmět dotace 15.5. musí být realizace (odstranění sedimentu z loviště) provedena
nejpozději do 31.10.2023.

Pro předmět 15.5. neprobíhá příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci.

 

Zdroj: www.szif.cz