Tisková zpráva se týká doplňování Programových rámců SP SZP v reakci na Žádost o
doplnění Programového rámce.

Podávání nových Programových rámců SP SZP není min. do 31.8.2023 již možné. 1. kolo bylo
ukončeno k 31.7.2023 (opětovné spuštění podávání nových Programových rámců SP SZP se
předpokládá od 1.9.2023 s nadcházejícím 2. kolem). Nové podání Programového rámce bude
v období od 1.8.2023 do 31.8.2023 stornováno.

V tomto období je ale možné doplňovat Programové rámce SP SZP v reakci na Žádost
o doplnění Programového rámce.

Zdroj: www.szif.cz