Expertní mise do Dánska: Inspirace nejmodernějšími chovy prasat, využití tepla z kejdy i nové trendy v produkci hmyzu

Během třídenní expertní mise po Dánsku, která dnes končí, navštívili zástupci českých
zemědělců pod vedením ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) vývojáře a
výrobce nejmodernější techniky pro chovy prasat, reprodukční farmu, ale i
technologický park pro výrobu a využití zelené energie nebo hmyzí farmu. Mise se
zúčastnili kromě expertů z Ministerstva zemědělství také čeští chovatelé prasat a další
zástupci agrárního sektoru.

Delegace navštívila například sídlo společnosti SKOV A/S, která se zaměřuje na vývoj
systémů řízení zemědělských podniků. Orientují se zde například na systémy moderních
porodních boxů pro prasnice, díky kterým klesá úmrtnost selat v prvních dnech po porodu a
výrazně se zvyšuje welfare zvířat. Vyvíjejí také dynamické systémy ventilace, které šetří
desítky procent nákladů na energie.

„Živočišná výroba musí fungovat dlouhodobě udržitelně, k tomu je třeba najít rovnováhu mezi
environmentálními aspekty, dobrými životními podmínkami zvířat a produktivitou. V dnešní
době hrají významnou roli náklady na energie, moderní systémy ventilace dokážou přitom
snížit spotřebu energie na chlazení či vytápění o více než polovinu. A nejen to, díky instalaci
tepelných čerpadel lze využívat i přebytečné teplo, které vzniká při produkci kejdy, její chlazení
pak snižuje emise čpavku až o třicet procent. V Dánsku se tyto systémy stále více rozšiřují, je
to směr, kterým chceme jít i u nás,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Moderní ventilační systémy dokážou zmírnit i problém, kvůli kterému část veřejnosti v České
republice odmítá stavby nových vepřínů. Díky uzavřenému cyklu proudění vzduchu a
velkoobjemovým pračkám vzduchu lze výrazně eliminovat zápach spojený s chovem prasat.
Současně se také výrazně snižuje produkce čpavku.

Tyto technologie využívá i reprodukční farma Krogsgaard Sohold Aps, kterou česká delegace
rovněž navštívila. Farma patří mezi světovou špičku, a to jak z pohledu efektivity, tak pohody
zvířat nebo využití přebytkového tepla.

„Je zajímavé sledovat nejnovější poznatky chovu prasat v praxi a následně je využít i pro
české chovatele. Také v České republice již máme několik podobně vybavených podniků,
které kombinují šetrný přístup k životnímu prostředí a welfare s vysokou efektivitou a
produkčním zemědělstvím,“ uvedl předseda Svazu chovatelů prasat Josef Luka.

„Mise potvrdila, že čeští chovatelé za svými dánskými kolegy v produkčních parametrech
rozhodně nezaostávají. Vzhledem k extrémně rostoucím nákladům v oblasti energií byl
nicméně velmi inspirativní současný zvláštní zřetel místních chovatelů na energetickou
efektivitu a nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji s využitím vstupů, které jsou v
podstatě vedlejším produktem zemědělské výroby,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan
Doležal.

Možnosti výroby, přeměny, skladování a využití zelené energie ve velkém měřítku ukázala
návštěva GreenLab poblíž města Skive. Jde o zelený, cirkulární energetický park,
technologický park a národní výzkumné zařízení, které je celosvětově známé. Před třemi týdny
jej například navštívil i bývalý americký prezident Barack Obama.

„Podniky, které zde sídlí, jsou zásobovány udržitelnou energií z více zdrojů energie ve formě,
která nejlépe vyhovuje jejich výrobě. Snaží se zde maximálně efektivně využít veškeré
energie, například z bioplynových stanic nebo větrných elektráren tak, aby se vše vzájemně
doplňovalo,“ řekl ministr Nekula.

Zcela novou oblastí udržitelné produkce krmiv, ale i potravin, je chov hmyzu a jeho larev. Od
roku 2017 buduje firma Enorm Biofactory hmyzí farmu, na které chce v budoucnu dosáhnout
produkce až 100 tun živých larev denně. V současnosti funguje provoz ve zkušebním režimu.
„Jde o stále ještě velmi mladý obor, který má však velkou perspektivu. Produkce hmyzu je
šetrnější k životnímu prostředí, navíc se při ní dá zpracovat velké množství zbytkové biomasy.
Využití hmyzu je možné nejen v produkci potravin, ale zejména v produkci krmiv pro zvířata,
kde může hmyzí moučka nahradit například rybí moučku, a snížit tak ‚drancování oceánů‘,“
uvedl ministr Nekula.

V České republice je v současné době registrováno 5 provozoven, které zpracovávají hmyz
pro lidskou spotřebu a 4 chovy hmyzu určeného k výrobě potravin či zpracování živočišné
bílkoviny. Legislativa EU považuje hmyz za tzv. potravinu nového typu, využívají se zejména
tzv. mouční červi, tedy larvy potemníka moučného, dále sarančata a cvrčci.

V Kodani česká delegace navštívila sídlo neziskové organizace Food Nation, která pomáhá
mezinárodnímu soukromému a veřejnému sektoru zprostředkovat informace a kontakty na
dánské zemědělské a potravinářské firmy a dodavatele technologií.

„Tato organizace je jakousi bránou k dánskému zemědělství a potravinářství a jejich knowhow. Pokud bude některá z českých firem chtít využít dánské technologie a nemá v zemi své
kontakty, může se obrátit na tuto organizaci, případně samozřejmě i na naše Ministerstvo
zemědělství, kde jsme připraveni jim maximálně pomoci,“ řekl ministr Nekula.

V Kodani představitele českého agrárního sektoru seznámili zástupci Dánské rady pro
zemědělství a potravinářství se způsoby, kterými se chce dánský sektor přiblížit udržitelné
budoucnosti. Tématy jejich prezentace byla i implementace společné zemědělské politiky a
problematika životního prostředí a energií.

 

Zdroj: www.szif.cz