Evropská komise zaslala Ministerstvu zemědělství připomínky ke Strategickému plánu

Ministerstvo zemědělství (MZe) obdrželo od Evropské komise (EK) dlouho očekávané
připomínky (tzv. Observations letter) ke Strategickému plánu společné zemědělské
politiky (SZP), který Česká republika předložila 28. ledna 2022. EK ke Strategickému
plánu připojila 33 klíčových připomínek a zhruba 300 technických detailních komentářů.
Už příští pondělí 2. května o nich zahájí zástupci MZe úvodní jednání se zástupci EK.
Evropská komise návrh Strategického plánu SZP posoudila a určila témata, která vyžadují
další vzájemná vysvětlení a případnou úpravu dokumentu. Česká republika obdržela 33
klíčových připomínek a dalších přibližně 300 technických detailních komentářů.
Komise vybízí všechny členské státy k písemné reakci na klíčové prvky do 3 týdnů po obdržení
připomínek. Úvodní oficiální jednání zástupců Ministerstva zemědělství s Komisí k
Observations letter je proto připravováno již na 2. května. Po něm plánujeme zveřejnění
připomínek EK.
Na první jednání navážou technické konzultace k zásadním tématům, aby byly připomínky co
nejdříve dořešeny a upravený dokument předán k hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA).
Strategický dokument, i s ohledem na lhůty v právních předpisech, musí MZe zaslat zpět
Komisi nejpozději v září, tak aby ho mohla EK včas schválit.
Prioritou je pro Evropskou komisi propojení mezi opatřeními v oblasti klimatu a zajišťováním
potravin i s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu. Členské státy by měly přehodnotit své
strategické plány SZP, aby využily všech příležitostí k posílení odolnosti zemědělského
sektoru EU, snížení závislosti na syntetických hnojivech, přeměny výrobních kapacit v souladu
s udržitelnějšími výrobními metodami a zvýšení výroby obnovitelné energie. Při tom by neměla
být narušena produkce potravin.
To zahrnuje mimo jiné podporu výroby bioplynu a jeho využívání, zlepšení energetické
účinnosti, rozšíření používání agroekologických postupů a precizního zemědělství, snížení
závislosti na vstupech a dovozu krmiv prostřednictvím udržitelných systémů chovu zvířat a
podporu produkce bílkovinných plodin a vzdělávání o osvědčených postupech.

 

Zdroj: www.szif.cz