Evropská komise schválila rozšíření podpory pro ovocné sady na všechny podniky, pomůže to rozšířit plochy sadů

Tisková zpráva – Evropská komise (EK) včera prostřednictvím tiskové zprávy oznámila, že České republice schválila rozšíření podpory pro restrukturalizaci ovocných sadů a budování závlah v ovocných sadech na všechny podniky bez rozdílu velikosti. Zároveň oznámila, že prověří, zda některé firmy v minulosti u těchto dotačních programů nečerpaly podporu v rozporu s pravidly. Tyto firmy přitom při vnitřní kontrole odhalilo Ministerstvo zemědělství (MZe) a již před dvěma lety vydalo Rozhodnutí o odnětí podpory. Oficiální informaci o schválení notifikace ani zahájení kontroly zatím MZe od Komise neobdrželo.

Některá média včera bohužel zkreslila základní fakta a spojila informace, které spolu nesouvisí. Důležitá informace, kterou v tiskové zprávě na prvním místě uvedla i Evropská komise, v médiích vůbec nezazněla. „Komise schválila rozšíření našich stávajících podpor pro závlahy a budování ovocných sadů na všechny podniky bez rozdílu velikosti, dokonce explicitně konstatovala, že taková veřejná podpora je v souladu s pravidly Evropské unie. To je nesmírně důležité pro celý sektor ovocnářství, jestliže chceme mít více tuzemského ovoce, musíme podporu poskytovat všem, kteří mají zájem se o náročnou produkci ovoce starat. Výměra ovocných sadů v ČR se dlouhodobě snižuje, rozšíření podpory pro všechny podniky by tedy mělo pomoci tento negativní trend zvrátit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Česká republika je v současnosti soběstačná v produkci ovoce pouze z 39 procent, zbytek ovoce musí dovážet. U konzumních jablek například musí dovážet více než 50 procent.

Pokud jde o avizované vyšetřování v minulosti údajně neoprávněně přidělených dotací pro některé firmy (MZe opět vychází pouze z informací v tiskové zprávě EK, oficiální informaci neobdrželo), Ministerstvo zemědělství s nimi v minulosti zahájilo řízení a již v lednu 2019 vydalo Rozhodnutí o odnětí této podpory. Po následném odvolání některých firem toto Rozhodnutí potvrdil ministr zemědělství v rámci rozkladové komise a dotace jsou vymáhány zpět. Celkem jde o sedm firem a dotace v celkové částce 24,5 milionu korun. Zemědělské podniky však napadly pravomocné rozhodnutí MZe žalobou u soudu, toto soudní řízení prozatím není ukončeno.

Média včera uvedla, že podle europoslance Tomáše Zdechovského se Komise zabývala podněty, které dostala po únorové misi skupiny europoslanců v ČR. Ohlášené šetření Evropské komise ovšem souvisí s programy, které EK nyní schválila, a nemá žádnou souvislost s únorovou misí europoslanců, o které europoslanec Zdechovský mluví, protože nejde o eurofondy. Ani v tiskové zprávě Evropské komise není o spojitosti s únorovou misí europoslanců zmínka.

Média rovněž uvedla, že po „zevrubném přezkoumání dotací spojených s ovocnými sady dospěla (Evropská komise) k závěru, že některé velké podniky inkasovaly dotace v řádech desítek milionů eur (stovek milionů korun), které byly určeny pro malé a střední firmy“. Ani tato informace není pravdivá, EK nic takového v tiskové zprávě neuvádí. Jak již bylo uvedeno, MZe vymáhá po firmách zpět celkem 24,5 milionu korun, tedy nikoliv stovky milionů korun.

ZDROJ: www.eagri.cz