EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA ROZPOČET VE VÝŠI 182,9 MIL. EUR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ PRO PROPAGACI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Komise přijala Roční pracovní program na rok 2021 s celkovým rozpočtem 182,9 mil. EUR
určeným na realizaci informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů
na vnitřním trhu a ve třetích zemích.
Téměř polovina rozpočtu (86 mil. EUR) bude věnována na kampaně informující spotřebitele v
EU a na celém světě o ekologickém zemědělství, udržitelném zemědělství EU a úloze
zemědělsko-potravinářského odvětví z hlediska opatření v oblasti klimatu a životního prostředí.
Kromě toho budou v rámci EU financovány kampaně na podporu zdravého stravování a vyvážené
stravy zvýšením spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny a dále programy zaměřené na ekologické
zemědělství.
Dalším zaměřením kampaní bude zdůraznění vysokých standardů bezpečnosti a kvality, jakož i
rozmanitosti a tradičních aspektů zemědělsko-potravinářských produktů EU. To zahrnuje
podporu systémů kvality EU, jako jsou zeměpisná označení v EU.
Pokud jde o země mimo EU, jsou stanoveny priority na trzích s potenciálem vysokého růstu,
jako je Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Mexiko. Očekává se, že vybrané kampaně zvýší
konkurenceschopnost a spotřebu zemědělsko-potravinářských výrobků EU, zvýší jejich profil a
zvýší jejich podíl na trhu v těchto cílových zemích.
Na základě pracovního programu bude v lednu 2021 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů
programů. Navrhující organizace z České republiky mohou žádat o podporu na tyto programy,
Evropská unie na ně přispívá částkou ve výši 70 – 85% celkových nákladů.
Více informací k propagačním opatřením naleznete zde: https://www.szif.cz/cs/eu-propagacezemedelskych-produktu.
Roční pracovní program je zveřejněn v sekci Ke stažení – Legislativa.

ZDROJ: www.szif.cz