ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Datum konání: 10., 17., 26., 29., 31. března a 6. dubna 2021 vždy od 9:00 hodin,
předpokládaný rozsah 2 hodiny.

Program:
1) Zahájení
Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti
• pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) – NV 43/2018 Sb.
• pro přechodně podporované oblasti (PPO) – NV 44/2018 Sb.
• pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě – NV 73/2015 Sb.
• pro opatření dobré životní podmínky zvířat – NV 74/2015 Sb.
• pro agroenvironmentálně-klimatické opatření – NV 75/2015 Sb.
o a navazující opatření – NV 330/2019 Sb.
• pro opatření ekologické zemědělství – NV 76/2015 Sb.
o a navazující opatření – NV 331/2019 Sb.
• Přímé platby a Cross Compliance (CC)

2) Ostatní, dotazy, závěr
Pořadí témat se může změnit. Přednáší gestoři jednotlivých operací z MZe.

Organizační pokyny:
Účast na webináři je bezplatná, v případě zájmu o účast se registrujte na www.uzei.cz/akce.
Registrace na webinář je možná nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře nebo
do vyčerpání kapacity.
Webináře budou probíhat v MS Teams, není potřeba stahovat žádné doplňky. Odkaz na
připojení k webináři spolu s jednoduchým návodem Vám bude zaslán na e-mail zadaný při
registraci 1 pracovní den před konáním webináře.
Kontakt na organizačního garanta:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Lucie Urbanová
Tel: 602 729 521
E-mail: urbanova.lucie@uzei.cz

Zdroj: www.szif.cz