AgroConsult provedl šetření

Společnost AgroConsult Bohemia již dlouhodobě uvažovala o průzkumu zaměřeného na generační obměnu v zemědělství. Po určité přípravě tyto své úvahy zrealizovala během měsíců ledna a února tohoto roku.

AgroConsult Bohemia v minulém měsíci provedla dotazníkové šetření u zemědělských obchodních společností, které bylo zaměřeno na oblast týkající se generační výměny manažerů v zemědělství, stability právní struktury a úvahy o možných akvizicích podniků. Bylo dotázáno 67 podniků. Zastoupení jednotlivých právních forem korespondovalo s podílem jednotlivých typů obchodních společností v rámci celého zemědělského sektoru. Byli osloveny nejčastější právní formy a to zemědělská družstva, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Společnost AgroConsult, která se zaměřuje na poradenské doprovody při prodejích firem položila následující otázky řídícím pracovníkům zemědělských společností.

 

Dotazníkové šetření

Bylo osloveno 67 podniků. Zastoupení jednotlivých skupin dle právní formy bylo dle poměru ČR subjektů zapsaných dle SZIF

  1. Myslíte, do 5 let je nutná generační výměna managementu ve vašem podniku?
  2. Máte a nebo vychováváte si svého nástupce?
  3. Domníváte se, že vaše současná právní (vlastnická) struktura bude v dalších 5 letech stabilní?
  4. Myslíte, že východiskem řešení problému je fúze a nebo prodej společnosti?

Na výsledku šetření, která jsou patrná z následujících grafů je zřejmé, že generační obměna zemědělství probíhá stále pomalu a mnoho podniků na ní není připraveno. V odpovědích zástupců jednotlivých typů společností také vidíme zřejmý fakt, že restrukturalizace zemědělství formou dalších prodejů a fúzí bude zřejmě dále pokračovat.

Výsledky šetření nás v zásadě moc nepřekvapily. Potvrzují jen skutečnost, kterou mezi našimi klienty již dlouhodobě vnímáme, zejména se musí zamyslet zástupci zemědělských družstev o tom, jak budou řešit nejen generační výměnu.“

Dodává jednatel společnosti AgroConsult Bohemia Ing. Mojmír Severin.