Dotační výzvy pro životní prostředí

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení vzniku odpadů a protipovodňová opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které na začátku března letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Investice nabídne Ministerstvo životního prostředí převážně veřejnému sektoru, některé z nich ale pomohou i podnikatelům a potravinovým bankám. Z operačního programu Životní prostředí na ně dohromady  vyhradilo 5,4 miliardy korun z Evropské unie. Informovala o tom na stránkách ministerstva tisková mluvčí Petra Roubíčková.

V rámci nových dotačních výzev vyčlenilo MŽP tři miliardy Kč na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů. Domácí kompostéry, kontejnery na textil a nově i potravinové banky podpoří částkou 500 mil. Kč. Povodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami hodlá MŽP dotovat částkou 1,8 mld. Kč. Celkem 100 mil. Kč je určeno na monitorování kvality ovzduší.

 

Zdroj: Odborbný a stavovský týdeník Zemědělec, číslo 11/2018