Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat
zálohová rozhodnutí na opatření, která jsou zaměřená proti šíření nákaz prasat a na
ozdravování chovů drůbeže. Zálohová opatření jsou vyplácená ve výši až 50 %
a chovatelé tak získají až 800 milionů korun. Doplatky k zálohám budou vyplaceny po
prověření naplnění podmínek. Dotační podpora je hrazena výhradně z národních
zdrojů.

Opatření, které je zamřené proti šíření nákaz u prasat, se týká selat, prasniček a prasnic a je
vyplácené ve výši 50 %. „Dotační podpora může představovat až 500 Kč na jedno ustajovací
místo. Žádost si podalo 210 chovatelů, kteří v rámci vyplácených záloh tak mohou dostat částku
až 426 milionů korun,“ řekla Pavla Štěchová, vedoucí Oddělení metodiky vybraných opatření
PRV a SOT s vínem. Opatření je zaměřené na zvyšování biologické bezpečnosti, dotýká se
například i snižování nákaz chovu klasickým morem prasat, salmonelózou a reprodukčním či
respiračním syndromem. „Konkrétně se jedná o podporu mechanické očisty, samotného mytí
stájí pro prasata a celkovou desinfekci a péči o ustajovací místo,“ dodala Pavla Štěchová.

Chovatelé drůbeže budou mít možnost získat částku téměř 374 milionů korun v rámci
vyplácených podpor. „Žádost o dotaci podalo 233 chovatelů drůbeže. Výše konkrétní podpory se
odvíjí od dané kategorie drůbeže, ošetřené plochy a počtu turnusů. Nelze ji tedy obecně
specifikovat,“ upřesnila Pavla Štěchová. Ozdravování chovů drůbeže a zvyšování biologické
bezpečnosti prostřednictvím dotačních prostředků vede ke snižování původců nákazy, například
i nejznámější nákazy u drůbeže, jako je salmonela či ptačí chřipka.

„Zvyšování biologické bezpečnosti v chovech drůbeže a prasat má významný dopad na kvalitu
získaných produktů. Vliv opatření tak nepřímo pozná i každý spotřebitel. Produkty dostupné na
trhu jsou potom zdravější,“ upřesňuje Pavla Štěchová. Podmínky dotační podpory jsou
formulované v podprogramu 8.F.

Zdroj: www.szif.cz