DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 5. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Státní zemědělský intervenční fond zahájil proces doporučení žádostí o dotaci operací 5. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – aktuálně jsou doporučeny a na webových stránkách SZIF zveřejněny seznamy žádostí (kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen) čtyř operací.

Žádosti o dotaci ostatních operací budou doporučeny a seznamy (Doporučených, Náhradníků a Nedoporučených) zveřejněny na webových stránkách SZIF začátkem příštího týdne.

Níže uvádíme minimální bodové hranice pro žádosti v kategoriích Doporučen a Náhradník (všechny operace 5. kola PRV).

Detailnější informace naleznete zde.

Zdroj: www.szif.cz