Devátá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání zahajuje 30. 4. 2021 IX.
kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů
pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1
Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce), (12. kolo příjmu žádostí) Programu
rozvoje venkova na období 2014–2020.
Akreditace bude provedena v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č. j. 11169/2009-
10000 o dalším vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.
Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů a podmínky doplnění do seznamu lektorů jsou
uvedeny v přiloženém dokumentu.
Příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů bude ukončen dne 31. 5. 2021.
Příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů probíhá průběžně.
Lhůta pro vyřízení žádosti o akreditaci vzdělávacího subjektu či žádosti o doplnění do seznamu
lektorů je 30 kalendářních dnů.
Žádosti o akreditaci vzdělávacího subjektu, či žádosti o doplnění do seznamu lektorů,
zasílejte do datové schránky Ministerstva zemědělství nebo poštovní službou na
adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání 14150
Ing. Věra Reljićová
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

V případě potřeby dalších informací ohledně akreditace vzdělávacích subjektů/doplnění
do seznamu lektorů kontaktujte, prosím, Ing. Věru Reljićovou, e-mail: vera.reljicova@mze.cz, tel.:
221 812 756.
Příloha:
Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů a podmínky doplnění do seznamu lektorů pro potřeby
Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační
akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 9. kolo

Zdroj: www.szif.cz