Cyklus seminářů na téma: Posílení konkurenceschopnosti zemědělských podniků

Projekt, jehož semináře můžete navštívit v níže uvedených datech a místech, řeší komplexní přípravu manažerů, členů vedení, ředitelů zemědělských podniků a institucí, zabývajících se agrární politikou, na její změny. A to včetně související legislativy a modernizace systémů hospodaření.

Jedná se zejména o nové zkušenosti se zaváděním reforem společné zemědělské politiky, nezbytné zákonné požadavky a pravidla na hospodaření zemědělských podniků. Další zaměření bude na moderní systémy hospodaření v živočišné výrobě, management farmy a následně rozbor informací týkajících se jednotlivých opatření I. Programu rozvoje venkova ve vztahu k technologické přípravě zemědělských podniků na podmínky hospodaření.

Posílení výkonnosti zemědělských podniků je klíčovým faktorem pro jejich profitabilitu. Projekt posiluje potřebu ekonomického vnímání okolního prostředí. Ve své specializaci je zaměřen na podniky, které investovaly do diverzifikace svých příjmů formou výstavby bioplynové stanice. Zde přinášíme inovativní pohledy na využití odpadů jak na vstupu, tak i na výstupu z BPS.

Cílem projektu je zaměření na inovace v zemědělství, čímž je myšleno především využití nových výrobních postupů, technologií a vytvoření nových metod organizace práce. Jedná se zejména o řešení, která mají přímý dopad na konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělských podniků.

V rámci tohoto projektu zveme všechny zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance nebo spolupracovníky a další z této oblasti na níže uvedený cyklus seminářů: